Nykterhet

Farida al-Abani på nytt uppdrag – vill bredda alkoholfrågan

Farida al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ (FI) och medlem i IOGT-NTO blir ny generalsekreterare för Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran.

Vad är Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran för slags organisation?

– En anrik organisation som länge arbetat med nya perspektiv för förebyggande arbete mot alkohol och droger. Vi sysslar med finansiering och stöttning av organisationer som jobbar med frågorna, och ordnar lunchseminarier och andra träffar, för att förkovra oss i alkoholfrågorna. Andra organisationer kanske fokuserar mer på vad som händer just nu – vi tittar i längre perspektiv, hur man kan arbeta förebyggande de närmaste tio, tjugo åren.

Hur känns det?

– Jättekul! Det är roligt att få nischa sig i frågan och göra den mer känd för nya målgrupper. Det känns som ett stort ansvar, och en rolig utmaning där jag tror att jag kommer möta mycket nya människor.

Vad ska du göra som i rollen som generalsekreterare?

– Jag kommer att vara ansvarig för verksamheten i stort och för tankesmedjan Nocturum. Tanken är att vi ska jobba med redan bekanta organisationer, men också de som inte direkt håller på med ett alkoholförebyggande arbete. Vi vill få dem att äga frågan ännu mer. Det ska bli spännande!

Vilka nya typer av organisationer är det du vill engagera?

– Allt från organisationer som jobbar med feminism – vilka kvinnonormer och mansnormer kopplas exempelvis till drickande? Det kan också vara RFSU och RFSL. Alternativt organisationer som jobbar med antirasism: Hur är alkohol en del av svenskheten? Och hur påverkas vi av det? Vilka förväntningar finns det på svenskar att konsumera alkohol?

Hur kommer det sig att ni vill bredda på det sättet?

– Jag har jobbat inom civilsamhället med en mängd organisationer, så jag vill dra nytta av det jag kan. Vi kan inte bara befinna oss i folkhälsobubblan, utan måste bjuda in andra. Och vi är beroende av andra organisationers intresse för att få ökad synlighet och på så sätt kunna påverka. Vi har inget behov av att själva vara mest kända, men vi vill påverka vart frågan är och att den ska finnas i framtiden.

Namnet då – hur ska man tolka det där med ”folkuppfostran”?

– Ja du! Vi har faktiskt fått in en motion om att ändra namnet. Frågan har varit uppe till och från. Själv kan jag tycka att det är ett rätt roligt namn, som är uppseendeväckande när många också tycker att folkhälsan är lite folkuppfostrande, kopplat till en slags moralism.

– Men styrelsen ska kika på namnet och tänka igenom – vad menar vi med namnet idag? Ibland finns det historiska skäl att behålla ett namn, men det finns också ett värde i att undersöka vad ett ord har för ny laddning idag och varför man i så fall ska behålla det.

Finns det andra namnförslag?

– Ja, att bara heta Svenska sällskapet för nykterhet. Det där tillägget med folkuppfostran har inte heller funnits med sedan starten.

Så vad händer nu?

– Många som läser Accent är ju själva kopplade till nykterhetsvärlden, så jag vill bjuda in medlemmar att kontakta mig för diskussioner om framtidens alkoholpolitik och alkoholkultur, samt var vi kommer att befinna oss i framtiden. Det vill jag gärna prata om med folk!

Mer från Accent