Brottsplats Öresund

”Det finns etablerade nätverk”

Att minderåriga möts av både alkoholreklam och erbjudanden om att köpa alkohol på sociala medier är vanligt.

Färska siffror från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, visar att 28 procent av unga mellan 16–21 år har fått erbjudande om att köpa alkohol via sociala medier.

– Det kan handla både om direkta erbjudanden eller att man har stött på sådana möjligheter. Ju fler vägar unga har att skaffa alkohol, exempelvis via sociala medier, desto större risk att de dricker mer än de annars skulle ha gjort, säger Ulf Guttormsson, utredare på CAN, och en av författarna bakom rapporten.

Minderåriga exponeras trots att alkoholreklam inte får rikta sig till den som är under 25 år. Det vanligaste i CAN:s undersökning är att unga har sett alkohol­reklam på Youtube och Instagram.

– Det verkar absolut finnas en marknad för att sälja till exempel smugglad alkohol till unga via sociala medier, och då tänker jag främst på unga tonåringar. För dem är det inte priset som är det viktiga, utan tillgängligheten – att man kan handla alkohol utan åldersgräns.

”Det verkar absolut finnas en marknad för att sälja till exempel smugglad alkohol till unga via sociala medier.”

Ulf Guttormsson

De som har erbjudits att köpa alkohol direkt har främst fått det på Instagram och Snapchat. Enligt Ulf Guttormsson är det unga som redan dricker alkohol som exponerats för mest  alkoholreklam.

– Det kan bero på individualiserade sökalgoritmer, eller på att ungdomar som är intresserade av att dricka alkohol tar större notis om sådan reklam.

Riskkonsumtionen bland ungdomar som köper alkohol via sociala medier är högre än i andra grupper.

– Huvudorsaken till detta är sannolikt att ungdomar som riskkonsumerar, eller dricker större mängder, är tvungna att utnyttja olika sätt att få tag på alkohol, inklusive sociala medier.

I rapporten uppger 40 procent av ungdomarna att de sett alkoholreklam i sociala medier.

– Om underåriga exponeras för stora mängder alkoholreklam skulle det i förlängningen kunna initiera eller öka deras konsumtion eftersom de invaggas i föreställningar om att detta är normalt och att ”alla dricker”. När det gäller svenska annonsörer säger Konsumentverket att digital alkoholreklam ska vara måttfull och inte rikta sig mot ungdomar under25 år, men det är svårt att kontrollera, säger Ulf Guttormsson.

Enligt rapporten är det mycket vanligare att ungdomar i Stockholm köper alkohol via sociala medier.

– Sannolikt har det att göra med att det finns etablerade nätverk för detta. Vilket i sin tur har att göra med att avstånden är förhållandevis korta i storstäder och att det därför är enklare att få sådana transaktioner till stånd. I Stockholm har den här typen av försäljning pågått sedan åtminstone tio år tillbaka.

En undersökning som gjordes på uppdrag av IOGT-NTO i somras visar att mer än varannan svensk vill förbjuda alkoholreklam i sociala medier.

Mer från Accent