Brottsplats Öresund

IOGT-NTO vill se lagförslag

Mer än varannan svensk vill förbjuda alkoholreklam i sociala medier visar undersökning.

Det är tydligt att den rådande lagstiftningen inte har hängt med i den digitala utvecklingen. Mycket i svensk alkoholreklamslagstiftning är svårtolkat och öppnar för stora gråzoner. Ett förbud skulle göra gråzonen mycket mindre, vilket gör det lättare för stora plattformar att plocka bort olaglig reklam mer effektivt, säger Irma Kilim som är drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

Irma Kilim hoppas en tydligare reglering av marknadsföringen och ett totalt reklamförbud, i synnerhet på plattformar där många unga vistas. Liknande förbud finns i ett flertal andra länder, däribland Litauen, Estland och Norge.

– WHO rekommenderar förbud av alkoholmarknadsföring och vi tycker att det är ett bra förslag. En ny statlig utredning visar också på behovet av att befria sociala medier från alkoholreklam, vilket vi tycker är jättebra.

IOGT-NTO:s valundersökning visar att fyra av riksdagspartierna vill se över regelverket kring alkoholmarknadsföring.

– Ett förbud skulle ge en tydlig signal och nu vill vi att partierna presenterar ett lagförslag, att frågan ska utredas föreslogs redan 2017.

Enligt forskningen bidrar alkoholreklam till ökad alkoholkonsumtion i allmänhet, i synnerhet bland unga.

– För det första förstärks alkoholnormen och alkohol normaliseras. Studier visar också att unga som exponeras för alkoholreklam tidigarelägger sin alkoholdebut – och dricker sig berusade i större utsträckning.

– Det är vanligt att alkoholindustrin använder sig av innehållsskapare och influencers online. Det är ett stort problem att konsumenter inte kan avgöra om ett innehåll, exempelvis på Instagram, är marknadsföring eller inte.

Mer från Accent