Sociala medier

Alkoholreklam i var femte Tiktok-video

Varannan svensk vill förbjuda alkoholreklam i sociala medier.

Enligt medieplattformen Tiktoks riktlinjer är det inte tillåtet att dela innehåll som främjar innehav eller konsumtion av alkoholdrycker till minderåriga. Trots detta verkar minderåriga i en hög grad möta innehåll som främjar alkoholkonsumtion.

En undersökning som gjorts av journalister på researchsajten Pointer fann att flödet som en 13-åring scrollade igenom under en timme till stor del domineras av alkohol. Reportrarna sökte på bland annat ”dryckestävling” och ”mixa drinkar”. Fler än 200 videos där alkoholhaltiga drycker syntes dök upp, vilket innebär var femte video. 

Enligt holländsk lag är det förbjudet att marknadsföra alkohol på TV klockan 18–21 för att skydda barn. Lagen omfattar dock inte sociala medier. Alkoholindustrin hävdar att de inte marknadsför sig på Tiktok och ansvariga för Tiktok säger att de inte tillåter marknadsföring av alkohol på sin plattform.

Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, anser att alkoholreklam online bör förbjudas i Sverige och hänvisar till andra Europeiska länder som lagstiftat.

– Bland annat har Norge, Estland och Litauen förbjudit alkoholreklam online, och det har gett en tydlig effekt. Det är något som WHO rekommenderar och det finns en statlig utredning som visar på behovet och möjligheten att fria sociala medier från alkoholreklam som vi ställer oss bakom, säger hon.

Det är, menar hon, uppenbart att rådande lagstiftning inte är tillräcklig för att skydda unga på sociala medier.

– Den svenska lagstiftningen har inte hängt med i den digitala utvecklingen. Alkohollagstiftningen är svårtolkad och det finns gråzoner som skulle minskas med ett förbud. Stora plattformar skulle på det sättet ha lättare att plocka bort olaglig reklam på ett effektivt sätt.

”Majoriteten av svenskarna är för ett förbud mot alkoholreklam i sociala medier.”

Irma Kilim

Enligt en undersökning som gjordes av Novus i somras på uppdrag av IOGT-NTO vill 55 procent av svenskarna förbjuda alkoholreklam i sociala medier.

– Majoriteten av svenskarna är för ett förbud mot alkoholreklam i sociala medier, vilket visar att människor tycker detta är ett problem och vill se en förändring, säger Irma Kilim.

Hon säger att det kan påverka unga människor som ofta möter den här typen av innehåll.

– Det förstärker alkoholnormen och normaliserar alkohol. Studier visar att unga som exponeras för alkoholreklam både tidigarelägger sin alkoholdebut och dricker sig berusade i större utsträckning. 

 ”Vi vet att det är vanligt att alkoholindustrin använder sig av innehållsskapare och influencers.”

Irma Kilim

Att alkoholindustrin i vissa fall ligger bakom videos som visar alkoholreklam på sociala medier är inte uteslutet, menar hon.

– Vi vet att det är vanligt att alkoholindustrin använder sig av innehållsskapare och influencers. Det är ett stort problem att det är svårt att avgöra om innehållsskapare marknadsför en produkt eller inte – och då är alkoholprodukter inget undantag.

Mer från Accent