Politisk påverkan

Dagliga träffar mellan Irlands parlament och alkohollobbyn

Företrädare för alkoholindustrin träffade den irländska regeringen 361 gånger under 2018. Och lyckades försena nya regleringar rejält.

Ministrar, höga tjänstemän och medlemmar från Irlands parlament träffade lobbyister från alkoholindustrin 361 gånger under 2018. Utslaget över året innebär det i stort sett daglig kontakt. Detta samtidigt som underhuset diskuterade lagstiftning som syftat till att bekämpa skadlig alkoholkonsumtion. Det rapporterar tidningen Irish Times.

Lobbyisterna hade också 36 separata möten med ministrar, och tolv möten med ministerrådets specialrådgivare, inklusive från hälsodepartementet.

De träffade också enskilda ledamöter från underhuset vid 309 tillfällen och kontaktade varje ledamot via brev eller mejl 17 gånger.

– Detta har varit den främsta anledningen till förseningen av antagandet av ett nytt ramverk för alkoholkontroll. Och förmodligen anledningen till att implementeringen försenats ytterligare, säger Eunan McKinney, Alcohol Action Ireland, till Irish Times.

Drygt 16 månader har gått sedan den nya alkoholregleringen antogs. Men endast ett par delar av förslaget har tillämpats. Exempelvis får alkoholreklam inte synas i närheten av skolor eller på kommunaltrafiken, och på biografer får sådan marknadsföring endast synas i samband med filmer som har en åldersgräns på över 18 år.

I november i år väntas även en tydligare separation av alkohol och andra varor i matbutiker och på bensinstationer.

– Den åtgärden späddes ut avsevärt när den kom ut från överhuset, säger Eunan McKinney till Irish Times.

Men de riktigt stora förändringarna har inte skett, vilket inkluderar minimipriser för alkohol. Och förslaget om att alkoholreklam inte får visas före klockan 21 på tv har inte heller trätt i kraft. Märkning av produkter om att alkoholkonsumtion kan kopplas till cancer har inte heller införts ännu.

Mer från Accent