Minimipriser

Minimipriser minskar alkovåldet

Överfall och angrepp i samband med alkohol har minskat med 26 procent i Nordterritoriet i Australien sedan minimipriser införts. Nu står fler i startgroparna.

Enligt en preliminär rapport publicerad av People´s Alcohol Action Coalition and the Foundation for Alcohol Research an Education, FARE, har det skett en 21-procentig minskning generellt av våld i hemmet i de norra territorierna, NT, sedan minimipriset på alkohol infördes i oktober 2018, fram till och med juli i år. NT har den högsta alkoholkonsumtionen i Australien, samt mest skador. Det rapporterar nyhetskanalen ABC News.

I fjol blev Skottland det första landet i världen att införa minimipriser på alkohol. Som Accent nyligen rapporterat har reformen gett snabba positiva effekter, och forskarna uppmanar andra att följa Skottlands exempel.

Wales regering planerar att införa minimipriser från och med den 20 mars 2020, beslut fattas i november. Lagen har försenats då Portugal protesterat i EU med hänvisning till att portugisiska viner riskerar att få ett sämre konkurrensläge rapporterar BBC.

Även på Irland söker hälsoministern kabinettets stöd för införande av minimipriser inom en snar framtid skriver RTE News. Detta som ett svar på organsiationen Alcohol Action Irelands krav att the Public Health Alcohol Bill, som antagits som lag, ska genomföras fullt ut. Lagen innebär bland annat att alkoholreklam från och med den 12 november förbjuds på allmänna färdmedel, stationer och hållplatser, samt på bioföreställningar där publiken är under 18 år. 

Reklambudskap för alkohol på barnkläder, och inom 200 meter från skolor, daghem och lekplatser kommer också att strida mot lagen. Trots att reklambranschen har haft ett år på sig att förbereda sig protesterar de högljutt.

Mer från Accent