Riskdrickande

Brittiska gränsvärden för höga

Att dricka mindre alkohol än den gräns på 14 glas brittiska myndigheter anger är knappast riskfritt.

Den som dricker alkohol riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom även om konsumtionen är lägre än det brittiska gränsvärdet på 14 glas, eller enheter (units), som är det engelska begreppet. Det visar en brittisk studie rapporterar Eurek Alert

I studien undersökte forskare från Anglia Ruskin University, ARU, i Storbritannien, inläggningar på sjukhus på grund av hjärt-kärl-sjukdom. Fler än 350 000 britter mellan 40 och 69 år deltog, varav 333 259 var alkoholkonsumenter. De tillfrågades om hur mycket de vanligen dricker under en vecka, och vilken sorts alkohol de dricker. Deltagarna följdes sedan upp under sju år.

Alla som tidigare hade haft hjärt–kärl-problem uteslöts. Det gjorde även personer med tidigare alkoholbrukssyndrom, liksom de som inte svarat på frågorna om alkoholkonsumtion.

Resultatet visar att de som dricker mindre än 14 glas per vecka ökar risken att drabbas av hjärt–kärl-sjukdom med 23 procent för varje extra 1,5 pint öl (med 4 procents alkoholhalt) de dricker.

– Den så kallade J-kurvan, som visar relationen mellan alkoholkonsumtion och hjärt–kärl-sjukdom och som antyder att vi skulle få hälsofördelar av att dricka måttligt, är den största myten sedan vi fick höra att tobak var bra för oss, säger Rudolph Schutte, biträdande professor vid ARU och huvudförfattare till studien.

”Förhoppningsvis leder det till att riktlinjerna stramas åt framöver.”

Rudolph Schutte, biträdande professor vid Anglia Ruskin University.

Han säger att även de som dricker mindre än 14 glas per vecka riskerar att bli inlagda på grund av alkoholorsakade hjärt–kärl-problem.

– De som dricker öl, cider, vin och särskilt sprit, riskerar att hamna på sjukhus för problem med hjärtat eller blodkärlen. Vi hör mycket om att vindrickare skulle ha lägre risk för hjärt–kärlsjukdom så, men våra data visar att det inte stämmer. Förhoppningsvis leder det till att riktlinjerna stramas åt framöver, säger han.

Fotnot: En enhet alkohol motsvarar 10 ml eller 8 gram ren alkohol, vilket är ungefär så mycket som en vuxen person i genomsnitt förbränner på en timme.

Mer från Accent