Ungas drickande

Brådmogna unga får testa alkohol tidigare

Tonåringar som genomgått puberteten tidigt tillåts testa alkohol tidigare.

En ny studie från Pennsylvania State University tyder på att föräldrars attityd till att låta sina barn dricka alkohol påverkas av när barnet genomgått puberteten. 15 procent av föräldrarna i studien lät sina barn dricka alkohol vid 14 års ålder. Bland de föräldrar vars barn genomgått en tidig pubertet var samma siffra 20 procent.

Men forskarna påpekar att även om en tonåring verkar mogen så är de fortfarande sårbara för alkohol.
– De är inte äldre i år räknat, eller mer mogna socialt. Att ge dem samma friheter som unga vuxna kan vara riskfyllt, säger studiens författare Rebecca Bucci.

Unga som genomgår puberteten tidigt har statistiskt större risk att utveckla problembeteenden, som att dricka alkohol, enligt tidigare studier. Forskare tror att det kan ha att göra med svagare relationer till föräldrar och mindre kontroll från föräldrarnas sida.

Bland flickor som genomgått tidig pubertet var det 29 procent fler som någonsin druckit alkohol, och 55 procent fler som drack ofta vid fjorton års ålder, jämfört med jämnåriga som genomgått en senare pubertet. Bland pojkar var samma siffror 22, respektive 61 procent.

Studien baseras på enkätsvar från 11 000 ungdomar.

Mer från Accent