Covid 19

Färre rattfulla upptäcks när alkotester stoppats

April – juni 2019 anmäldes i snitt 1 129 misstänkta rattfylleribrott varje månad. I år är motsvarande siffra 770.

Sedan mars är det stopp för slumpmässiga utandningsprover av polis, tull och kustbevakning. Orsaken är att ett utandningsprov är ett särskilt riskfyllt moment under en pandemi. Detta eftersom människor andas ut salivpartiklar.

– Polismyndigheten har beslutat att upphöra med de rutin- och slumpmässiga alkoholkontrollerna tills vidare. Men när polisen misstänker att någon kör bil berusad och får tips om att någon kör bil och har ett avvikande beteende, eller när vi stoppar någon i trafiken som begått något trafikbrott, ska vi fortfarande ta utandningsprover som vanligt, säger Ursula Edström på Polisens nationella operativa avdelning.

Under årets första sex månader genomförde polisen 206 000 alkoholutandningsprov, vilket är 286 000 färre än det första halvåret i fjol.
Under april, maj och juni anmäldes i snitt 770 misstänkta rattfylleribrott i månaden. Betydligt lägre än fjolårets 1 129 rattfylleribrott per månad, enligt Brottsförebygganderådets, BRÅ, preliminära statistik.

– Men det är synd att säga att det är ”fritt fram” för personer att köra onyktra, för det är det inte. Kör du berusad är det stor sannolikhet att många ser dig, eftersom du kör avvikande. Och då får vi på polisen ofta reda på det, säger Urusla Edström.

Även Tullverket, som genomför utandningskontroller i hamnarna och vid Öresundsbron, har minskat antalet alkoholkontroller avsevärt. Mellan 11 mars och 30 juni gjordes i fjol gjordes 29 000 kontroller – i år endast 1 300. Någon som resulterat i att 35 rattfulla avslöjats, jämfört med 123 personer förra året.

Vid de utandningskontroller som utförs måste personalen nu använda handskar, munskydd och skyddsglasögon. Beslutet att alkoholkontroller endast ska genomföras vid misstanke om brott gäller på obestämd framtid.

Klart är att det därför finns en risk att fler chansar och ge sig ut i trafiken onyktra, konstaterar polisen Ursula Edström:

– Rent teoretiskt är det klart att fler räknar med att inte bli stoppade. Jag tror att de som har ett missbruk och kör påverkade ger sig ut oavsett – många inser inte att de har ett problem. Men risken finns att människor utan sjukdomsbild plötsligt vågar ta ett glas på krogen och sedan kör hem. Samtidigt är färre ute på krogen under pandemin, säger hon.

I ett inslag i Sveriges radio varnar trafikforskaren och docenten i rättssociologi Måns Svensson för att den kraftiga minskningen av nykterhetskontroller på grund pandemin kan få långsiktiga konsekvenser:

– Det kan leda till en attitydförändring som gör att fler dör i trafiken, säger han.

Han menar att det när pandemin är över krävs krafttag mot rattonykterheten.

Mer från Accent