Alkoholindustrin

Alkoholindustrin beroende av stordrickare

Alkoholindustrin säger att de vill lära folk att dricka måttligt. En dålig affär för dem om det lyckades.

Av alla rusmedel är det alkohol som orsakar flest skador. Anledningen är att alkohol är vanligast, och förekommer i så många sammanhang. Det skriver the Economist och hänvisar till en artikel i the Lancet från 2010 där brittiska forskare rangordnade 20 olika droger efter deras skadeverkningar. Forskarnas slutsats var att alkohol orsakade störst kostnader, främst på grund av de stora skador som åsamkas andra än den som dricker.

Enligt the Economist presenterar alkoholindustrin sig själva som en del av lösningen. I Storbritannien har mer än 100 producenter och återförsäljare skrivit under ett ”ansvarsfullt avtal” där de lovat att hjälpa människor att dricka måttligt, främst genom reklamkampanjer.

”Om kampanjerna skulle fungera skulle alkoholindustrin bli ruinerad.”

Men, skriver the Economist, om kampanjerna fungerade skulle alkoholindustrin bli ruinerad.

Beräkningar från the Institute of Alcohol Studies och University of Sheffield, som publicerats i tidskriften Addiction, visar att endast två femtedelar av den alkohol som säljs i Storbritannien ryms inom måttlighetsgränsen.

• 25 procent av britterna dricker på ett riskabelt eller skadligt sätt.
• Tillsammans dricker de 78 procent av den alkohol som säljs.
• De står för 68 procent av industrins vinst.
• De fyra procent av befolkningen som dricker allra mest står för 30 procent av konsumtionen och 23 procent av vinsten.

Enligt the Economist säger industrin att de vill att människor ”dricker mindre, men bättre”, det vill säga att de ska välja mer exklusiva (dyrare) drycker, men det skulle krävas att kunderna betalar 22–98 procent mer per glas för att kompensera för den minskade försäljningen.

Beräkningarna har fått tjänstemän inom hälsosektorn att dra öronen åt sig. I USA stoppades en studie om nyttan med av måttlig alkoholkonsumtion som skulle finansieras av industrin. Och såväl WHO som folkhälsomyndigheten i England har förbjudit sina tjänstemän att ha samröre med industrin.

Alkoholindustrin ger sig dock inte så lätt. Istället ökar de insatserna. Enligt the Economist spenderade alkoholindustrin hälften så mycket som tobaksindustrin på lobbying år 1999. Nu spenderar de trettio procent mer än tobaksindustrin.

Mer från Accent