Alkoholpolitik

Forskare: Alkoholindustrin är beroende av riskkonsumenter

Alkoholindustrin vill framstå som en lämplig partner i alkoholpolitiska frågor. Men enligt internationella forskare är syftet med deras politiska engagemang att skydda sina vinster.

I en artikel i Drug and Alcohol Review skriver tio forskare från Nya Zeeland, Australien, Mongoliet, Thailand och Vietnam att alkoholindustrin försöker positionera sig själva som en samarbetspart i alkoholpolitiska frågor för att på så sätt kunna påverka politiken och flytta fokus från det som driver konsumtionen, tillgänglighet och marknadsföring. Istället argumenterar de för ineffektiva metoder och är emot befolkningsinriktade åtgärder.

Forskarna skriver att jämfört med tobaksindustrin har alkoholindustrin intagit en mer proaktiv hållning för att säkra sin ställning som potentiell alkoholpolitisk samarbetspart för att minska alkoholskadorna. De erbjuder nationer att hjälpa till med att ta fram nationell alkoholpolitik och fokuserar på åtgärder som självreglering av marknadsföring och åtgärder för att stödja förnuftigt drickande. Sådant som forskningen visar varken påverkar konsumtion eller skador.

Forskarna upprörs över att regeringar och mellanstatliga organisationer accepterar industrins inblandning i alkoholpolitiken, trots att alkohol är den femte största orsaken bakom sjukdomsbördan i världen.

Enligt forskarna misstänkliggör alkoholproducenterna fakta om orsakerna bakom alkoholrelaterade skador, beskyller evidensbaserade alkoholpolitiska åtgärder för att vara förbudspolitik och framförallt dra uppmärksamheten från de faktorer som driver upp konsumtionen som stor tillgång på alkohol, låga priser och stora satsningar på marknadsföring.

En vanlig föreställning, som odlas av industrin, är att alkoholproblemen begränsas till en liten minoritet medan majoriteten inte har några problem och ska få dricka ”i fred”. Det ger dem möjlighet att argumentera mot att införa breda åtgärder på befolkningsnivå eftersom dessa kommer att påverka även måttlighetskonsumenter. Det befrämjar idén att industrin och folkhälsomyndigheter kan arbeta tillsammans mot storkonsumenterna medan det är fritt fram för industrin att främja konsumtionen hos måttlighetskonsumenterna.

Målet för industrins åtgärder är att stödja ansvarsfullt drickande. Enligt forskarna visar emellertid analyser att industrin är beroende av högkonsumenterna. I höginkomstländer står de största konsumenterna för 50 procent av försäljningen och i medelinkomstländer för närmare två tredjedelar. Industrins beroende av storkonsumenterna visar på en intressekonflikt mellan storföretagen och folkhälsan som talar starkt emot att industrin ska involveras i alkoholpolitiska beslut.

Fotnot:Forskarna bakom artikeln är Sally Casswell, Nya Zeeland, Sarah Callinan, Australien, Surasak Chaiyasong, Thailand, Phamviet Cuong, Vietnam, Elena Kazantseva och Tsogzolmaa Bayandorj, Mongoliet, Taisia Huckle, Karl Parker, Renee Railton och Martin Wall, Nya Zeeland.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer