forskningskritik

Myndighet säljer sig till alkoholindustrin

USA:s federala myndighet för alkoholfrågor National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA, har tagit emot närmare 68 miljoner dollar av alkoholindustrin. Pengarna ska användas till en studie om den eventuella nyttan av alkohol.

Amerikanska hälsomyndigheten National Institutes of Health, NIH, har tagit initiativ till en stor studie som ska undersöka om ett glas vin om dagen kan förebygga hjärtinfarkt och stroke. Studien beräknas kosta 100 miljoner dollar och en stiftelse som samlar in bidrag till institutets arbete har mottagit 67,7 miljoner från de fem största alkoholproducenterna, Anheuser-Busch InBev, Heineken, Diageo, Pernod Ricard och Carlsberg. NIAAA ska övervaka studien. Det skriver New York Times.

– NIAAA prostituerar sin vetenskapliga integritet och hjälper industrin att uppmuntra alkoholkonsumtion, säger Michael Siegel, professor vid Department of Community Health Sciences i Boston, i en bloggpost.

NIAAA prostituerar sin vetenskapliga integritet och hjälper industrin att uppmuntra alkoholkonsumtion.

Beslutet att låta industrin vara med och bekosta undersökningen har väckt oro bland forskare, men NIAAA:s chef George F. Koob, hävdar att industrins bidrag inte kommer att påverka studien. Enligt New York times har George Koob, och även andra forskare som är delaktiga i studien, finansierats av alkoholindustrin tidigare, antingen personligen eller via institutioner.

– Forskning visar att industri-finansierad forskning så gott som alltid påverkas av sponsorns intressen. Det gäller även när forskarna själva tror att de är immuna mot sådant inflytande, säger Marion Nestle, professor i näringslära och livsmedelstudier vid New Yorks universitet.

Michael Siegel skräder inte orden när han kommenterar George Koobs uttalande:

– Vilken massa strunt!

Forskning visar att industri-finansierad forskning så gott som alltid påverkas av sponsorns intressen.

Studien kommer att pågå i sex år och omfatta 8 000 frivilliga över 50 år på sex platser runt om i världen. Deltagarna ska alla ha, eller löpa risk att drabbas av, hjärt-kärlsjukdomar. Riskkonsumenter och nykterister får inte vara med i studien. Deltagarna ska sedan lottas till att antingen sluta dricka helt eller dricka en drink om dagen av valfritt slag. Syftet är att se i vilken grupp flest drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Andra sjukdomar ingår inte i studien.

För dem som lottats i alkoholgruppen kommer ett ekonomiskt bidrag till inköpen att utgå. Hur forskarna ska kontrollera att försökspersonerna dricker varken mer eller mindre än den föreskrivna mängden alkohol har de inte listat ut ännu.

Enligt New York Times får studien kritik från flera håll, bland anat för att den inte tar upp könsskillnader och för att den inte tittar på andra sjukdomar och olyckor.

Art Caplan, chef för medicinsk etik vid New York University School of Medicine, oroar sig för de konsekvenser resultaten kan få.

– Om det skulle visa sig finnas en hälsofördel för människor över 50 att dricka ett glas om dagen kommer många människor att höra att alkohol är bra för dem och några kommer att dra slutsatsen att de kan dricka så mycket de vill.

Studiedesignen rymmer många konstigheter. Framför allt att man exkluderar 0-konsumenter.

Även från svenskt håll kommer kritik.

– Studiedesignen rymmer många konstigheter. Framför allt att man exkluderar 0-konsumenter. Hela poängen borde ju vara att visa att 0-konsumenter som övergår till att dricka måttligt får bättre hälsoutfall än de som fortsätta vara 0-konsumenter, säger Sven Andréasson, alkoholläkare, professor vid Karolinska institutet och ordförande i alkoholpolitiskt forum, till Accent.

I ett uttalande på Alkoholpolitiskt forums hemsida säger Sven Andréasson att resultaten av studien kommer att bli svårtolkade.

– Skulle denna studie mot förmodan visa på en viss skyddande effekt för äldre människor kan man vara säker på att alkoholindustrin kommer ta detta till intäkt för att motarbeta all restriktiv alkoholpolitik. Detta trots att alkoholens negativa effekter på hälsan i stort fortfarande kommer vara betydligt större än de skyddande. Och skulle studien inte finna några skyddande effekter kan man utgå från att en arme av industristödda forskare – eller jurister – kommer att påtala en rad brister i studiens genomförande, säger han

IOGT-NTO instämmer i kritiken.

– Forskningen ska vara oberoende och inte finansieras av industrin. Man ställer sig frågande till vilka forskare som tar ett sådant uppdrag, säger Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef på IOGT-NTO.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer