Forskning

Alkoholforskaren Claudia Fahlke prisas postumt

Systembolagets kunskapspris tilldelades i år för första gången en kvinna, Claudia Fahlke, för hennes insatser för att minska alkoholskador.

Sedan 2016 delar Systembolaget årligen ut ett kunskapspris till en forskare som gjort en ”betydande insats för alkoholforskningen och som bidragit, eller kan bidra, till att minska alkoholskadorna för individer, grupper och samhället.”

I år gick priset för första gången till en kvinnlig forskare, Claudia Fahlke, som dessvärre avled förra sommaren, vid 55 års ålder, och därför tilldelades priset postumt.

– Claudia Fahlke gick bort alldeles för tidigt. Hon hade fortfarande mycket att bidra med. Vi vill hedra minnet av hennes insatser inom området och den inspiration hon givit många genom att ge henne priset, säger Anette Skårnér, docent vid Göteborgs universitet och ledamot av priskommittén.

Prisutdelningen skedde under Systembolagets alkoholforskningskonferens som i år genomfördes digitalt. 

I Claudia Fahlkes ställe togs priset emot av hennes kollegor Kristina Berglund och Martina Wilson, som också berättade om Claudia Fahlkes gärning.

– Claudia var min vän och kollega och tidigare min handledare. Hon började sin forskning som doktorand på hur råttor påverkas av stress, säger Kristina Berglund, docent vid Göteborgs universitet.

Ett postdoktor-stipendium tog Claudia Fahlke till USA för att fortsätta forskningen.

– När hon kom hem igen övergick hon till forskning på människor. Hon var väldigt intresserad av tvärvetenskaplig forskning; psykologi, genetik, neurobiologi och hur de samverkade,

Inte bara tvärvetenskap utan samverkan i alla former var viktiga för Claudia Fahlke, enligt Kristina Berglund.

– Hon samarbetade med väldigt många forskare och hade många doktorander med olika inriktningar, oftast med alkohol i fokus. Hon var fantastisk på att få ihop folk och att nätverka; en stor inspiratör och glädjespridare. 

År 2015 tillträdde Claudia Fahlke en professur i hälsopsykologi. 

– Även inom det området startade hon ett nätverk. Jag är otroligt glad att hon fått priset. Hon om någon är värd detta pris, säger Kristina Berglund. 

Claudia Fahlke var en av de drivande krafterna i att skapa Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, CERA, vid Göteborgs universitet.

Martina Wilson är doktorand vid göteborgs universitet och hade till en början Claudia Fahlke som handledare.

– Claudia var oerhört kompetent, intelligent och inspirerande, säger hon och berättar att Claudia Fahlke hjälpte henne in i det sista.

– Vi hade långa mejlkorrespondenser och hon läste alltid allt jag skrivit och svarade med långa entusiastiska svar. Ibland tänkte jag att jag inte skulle belasta henne och bad andra hjälp, men då hörde hon snart av sig och undrade hur det gick. Claudia lever inte idag, men hennes minne och hennes fantastiska prestationer lever vidare och kommer att fortsätta att ha betydelse för så många personer framöver, säger Martina Wilson.

Prismotivering:
Systembolagets kunskapspris 2021 tilldelas postumt professor Claudia Fahlke för hennes betydande insatser inom alkoholforskningen och för hennes viktiga stöd till det tvärvetenskapliga området. Claudia har på ett avgörande sätt bidragit med vetenskapliga underlag till samhällets arbete för att minska alkoholskador. Hon har även på ett engagerat sätt kommunicerat sin forskning till aktörer utanför akademin.

Claudia Fahlke var legitimerad psykolog och professor i hälsopsykologi med inriktning mot beroendepsykologi vid Göteborgs universitet, och hade en avgörande roll vid skapandet av en tvärprofessionell och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet, CERA (Center for Education and Research on Addiction). Claudia var CERA:s föreståndare 2013–2018 och fick 2014 ta emot Göteborgs universitets samverkanspris för detta arbete.

Även Systembolagets juniora stipendium delades ut under dagen. Årets pris tilldelades Christopher Sundström, verksam vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Han fick priset för att bedriva bedriva fortsatt och fördjupad forskning inom området digital behandling för alkoholproblem.

Mer från Accent