Alkohol och våld

Alkovåldet ska motarbetas med samverkan

Nätverket CERA deltar sedan i fjol i arbetet med att ta fram IOGT-NTO:s årliga forskarrapport. Accent har intervjuat professor Claudia Fahlke om CERA:s roll i arbetet.

Vad är CERA?

– CERA är en centrumbildning vid Göteborgs universitet för utbildning och forskning i alkohol- och drogområdet. CERA sträcker sig över flera institutioner och blir ett nätverk av fler olika forskare som samlas runt ett ämnet.

– Utöver det har vi även externa parter som länsstyrelsen, kriminalvården, hälso- och sjukvård osv som är kopplade till CERA.

Hur blev ni en del av den här forskarrapporten?

– Per Leimar på IOGT-NTO frågade om CERA var intresserade. Och eftersom vi tyckte att det låg helt i linje med det arbete vi gör så tackade vi ja. Den här rapporten är ju också ett fantastiskt arbete, vi har stor respekt för forskarna som ingår och hur resultatet förvaltas.

Vad har ni haft för roll i processen?

– Vi är med inledningsvis i diskussioner om vilka ämnen årets rapport ska innehålla. Styrgruppen för CERA lämnar förslag och sedan är det ytterst forskargruppen som bestämmer.

– Sedan finns vi med under resans gång, och framförallt under avslutet med att läsa igenom och komma med synpunkter.

Claudia Fahlke. Foto: Jens Wingren.

Vad är det mest intressanta som kommit fram i årets rapport?

– Det täta sambandet mellan alkohol och våld är så tydlig. Det är något som vi måste lyfta fram och påpeka om och om igen. Det är ingen ny kunskap, men det glöms ändå bort. Här finns det mycket att göra och många arenor som vi kan jobba på.

Varför är det viktigt att prata om alkohol och våld?

– Rapporten är viktig ur flera aspekter. Inte minst efter den diskussion som pågått under hösten med Metoo.

– Vi som centrumbildning är ju främst intresserade av samverkansfrågor, och på området alkohol och våld finns en stor potential för samverkan.

Fotnot: CERA står för Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent