Covid 19

Alkoholforskare vill ha lördagsstängt Systembolag

Lördagsstängt på Systembolaget och indragna serveringstillstånd. Det är åtgärder forskarna bakom rapporten Alkohol och covid-19 vill se i Sverige. "Skarpa och bra förslag", kommenterar Johnny Mostacero, IOGT-NTO.

Igår släpptes forskarrapporten Alkohol och coronapandemin. I år är temat hur konsumtion av alkohol påverkar pandemin, medicinskt, socialt och ekonomiskt. Rapporten är gjord av en internationell forskargrupp på uppdrag av IOGT-NTO och en rad samarbetspartners.

Två av forskarna, Sven Andréasson, alkoholläkare och professor vid Karolinska institutet, och Frida Dangardt, barnfysiolog och docent vid Sahlgrenska universitetstsjukhuset, publicerade igår eftermiddag ett debattinlägg i Aftonbladet. Där konstaterar de att alkohol även under pandemifria omständigheter utgör en stor belastning på hälso- och sjukvården. De vill därför se kraftfulla alkoholpolitiska åtgärder som kan minska trycket på vården. 

Med hänvisning till den starka kopplingen mellan alkohol och covid-19 menar de att alkoholpolitiska åtgärder måste upprätthållas, och även stärkas, under pandemin. Vid sidan av höjda alkohoskatter föreslår de därför följande åtgärder:

  1. Stäng Systembolaget på lördagar och gör uppehåll med hemleveranser.
  2. Dra in serveringstillstånd för verksamheter med hög risk som barer, nattklubbar och restauranger.
  3. Dra in serveringstillstånd på idrottsarenor och större publika arrangemang.
  4. Förbjud alkoholkonsumtion på offentliga platser som i parker och på stränder.

De tillägger att myndigheterna inom hälsoområdet aktivt bör rekommendera personer som tillhör olika riskgrupper (till exempel äldre, överviktiga, diabetiker, rökare, personer med luftvägssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar eller cancer) att antingen helt undvika alkohol eller dricka minimalt.

IOGT-NTO, som kritiserat Folkhälsomyndigheten, FHM, för passivitet i alkoholfrågan, har tidigare framfört krav på att begränsa Systembolagets öppettider till 17 på vardagar, stänga fredag och lördag, samt stoppa tillfälligt Systembolagets hemleverans av alkohol.

IOGT-NTO vill dessutom se ett permanent stopp för den utländska distanshandeln med alkohol, samt en tillfällig höjning av alkoholskatten med 20 procent.

Johnny Mostacero, ordförande IOGT-NTO. Foto: Nathalie C. Andersson

– IOGT-NTO ställer sig helt  bakom forskargruppens rekommendationer. Forskargruppens samlade förslag på åtgärder är skarp, tydlig, relativt enkel att implementera, kostnadseffektiv och viktigast av allt, de föreslagna åtgärderna har ett starkt stöd i forskningen. Det som saknas är modiga politiker som vågar fatta  de nödvändiga besluten, kommenterar Johnny Mostacero, förbundsordförande.

Ytterst, menar han, handlar det nu om att plocka bort alkoholen från piedestalen den ganska ohotat suttit på under lång tid.

– Nu är det dags att se det mänskliga lidande och den samhällsekonomiska påverkan som alkoholen har. För folkhälsans och vårdpersonalens skull, och för alla som drabbas av alkoholens konsekvenser.

Johnny Mostacero uppmanar också Folkhälsomyndigheten att lyfta alkoholens roll under pandemin.

– Det är hög tid att Folkhälsomyndigheten, som under hela pandemin duckat för frågan om alkoholkonsumtion och Covid-19, börjar informera om alkohol som riskfaktor för såväl smittspridning som benägenheten för kroppen att smittas av viruset, säger han.

Mer från Accent