Sjöfylleri

Alkohol vid varannan dödlig olycka med fritidsbåt

2019 omkom 19 personer i fritidsbåtolyckor i Sverige visar Transportstyrelsens preliminära statistik. I mer än hälften av fallen har alkohol varit inblandat.

Antalet dödsolyckor var fler än 2018, då 14 personer omkom, men färre i jämförelse med tidigare år. 2013 miste exempelvis 36 personer livet i olyckor till sjöss. 

Enligt Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen, har de omkomna personerna allt från 0,6 till 3,5 promille i blodet.

– Tyvärr är det fortfarande viss tradition att dricka sprit på sjön. Förr fanns det de som tog en sup när de satt segel eller rundade ett visst sjömärke. Personer som har riktigt höga alkoholvärden kan snarare tyda på att de har ytterligare alkoholproblem, säger han. 

Av de som omkom 2019 är samtliga vuxna och majoriteten är män, endast två är kvinnor. I ett av fallen verkar narkotika ha varit inblandat. 

– Polisen ser att narkotika blir allt vanligare när de stoppar fordon i trafiken. Men inte i sjöfarten. Vi har haft några fall de senaste åren, men kan nog räkna dem på ena handens fingrar, säger Lars-Göran Nyström. 

Han understryker att siffrorna för fjolårets dödsfall inte är helt slutgiltiga ännu. 

– Det finns fem-sex olyckor till som vi inte säkert vet om de var båtolyckor ännu, säger han.

Antalet kanotolyckor sticker ut under 2019 – en tredjedel av alla dödsolyckor involverade kanoter. Exakt varför det var ovanligt många i fjol är inte klarlagt.

– Kanske för att det helt enkelt blivit mer populärt att paddla. F ör många är det ett sätt att fiska året om – även när det är riktigt kallt i vattnet, och då ökar risken för olyckor, säger Lars-Göran Nyström. 

Enligt honom finns det ytterligare en trend som sticker ut jämfört med tidigare, nämligen flottbåtar. 

– Flottarna har utombordare och ser ut som en altan, med räcke, bord och stolar. Folk ankrar upp och fiskar eller har fest på flotten. Det har vi inte sett på samma sätt tidigare, men förra året misstänker vi åtminstone två olika dödsolyckor med just sådana flottar.

Mer från Accent