Norge

Alkohol socialt hinder på norska arbetsplatser

En av fyra med icke-västerländsk bakgrund undviker sociala jobbevenemang på grund av kollegors drickande, visar undersökning.

På frågan om man undviker att delta i sociala evenemang på grund av kollegors drickande, svarar 25 procent av de som inte är födda i västvärlden ja. Detta jämfört med endast 7 procent i den övriga norska befolkningen.

Det visar studien Alkohol, inkludering och mångfald i det norska arbetslivet, där anställda med invandrarbakgrund intervjuats om sina erfarenheter. Undersökningen har gjorts av företaget Respons analyse på uppdrag av Av-og-til, en norsk organisation för ”alkovett.” 

Drygt hälften tycker att det dricks för mycket alkohol under jobbets julbord, jämfört med 20 procent i resten av befolkningen.

Och nära 30 procent uppgav att de upplevt en alkoholpåverkat överordnad som pratat om kollegor på ett opassande sätt, jämfört med 14 procent bland övriga populationen.

20 procent bland dem med icke-västlig bakgrund svarade att de upplevt oönskade sexuella övergrepp eller kommentarer från en berusad överordnad. Motsvarande siffra för övriga norska befolkningen var 8 procent.

15 procent med icke-västerländsk invandrarbakgrund svarar att de känner sig utestängda från sociala sammanhang på arbetsplatsen på grund av kollegor som dricker, jämfört med övriga befolkningen, 6 procent.

Mer från Accent