Alkohol

Många känner oro för kollegors alkoholvanor

Varannan person har någon gång misstänkt att en kollega har alkoholproblem. Men ytterst få vet vad de ska göra åt det. 

Nu återvänder svenskarna till jobbet efter semestern, och många oroar sig över kollegan som verkar ha problem med alkohol. Enligt en undersökning som presenteras i Systembolagets Alkoholrapport 2019 har hälften av deltagarna någon gång misstänkt att en kollega eller chef har alkoholproblem.

Robin Öberg, konsult på Alna, som hjälper företag och organisationer att hantera skadligt bruk i arbetslivet, bekräftar att det är ett vanligt bekymmer på många arbetsplatser.

Undersökningen visar att endast 36 procent av de oroade personerna informerade en chef eller en person med personalansvar. Att det finns en stor skillnad mellan hur många som ser problemet och hur många som vågar säga något, känner Robin Öberg igen från sitt arbete där han tar emot många samtal från oroade på olika arbetsplatser.

– Många vet inte hur de ska gå till väga. De är rädda för att konfrontera problemet och undrar: ”Hur ska det tas emot, och vad ska man ens tala om under ett sådant samtal”?, säger han.

Alkoholrapporten visar också att var fjärde chef anser sig behöva mer kunskap om hur man upptäcker alkoholproblem bland medarbetare. Enligt Robin Öberg ska de inte konfrontera alkoholproblemet i sig, utan påtala konsekvenserna som drabbar arbetsplatsen. Chefen är skyldig att se till att arbetsplatsen är säker och riskfri.

– Man kan inte få sparken enbart för att man kommer full till jobbet, då är det något mer allvarligt som ska hända. Men det vet inte de flesta, utan de tror att om de ”skvallrar” så kommer personen mista sitt jobb. Det är vanligt att vi ser många medberoende i arbetslivet, som täcker och skyddar kollegors problem från arbetsgivaren.

Han menar att de flesta väntar alldeles för länge för att få konkreta bevis på att en person har alkoholproblem, men det är ett kvitto man kanske aldrig kommer få. Om man oroar dig för en kollega, uppmanar han alla att prata med kollegan eller med chefen om sin oro.

– Gör det inte till en konfrontation. Prata istället om din oro och eventuella konsekvenser för arbetet. Visa omsorg och omtanke, säg att det finns hjälp att få. Se vad företaget har för policy samt om det finns hjälp eller stöd att få via arbetsplatsen.

När chefer ska ta de här viktiga samtalen bör de prata om eventuell frånvaro eller säkerhetsrisker istället för alkoholen i sig. Det är ju inte förbjudet att dricka på sin fritid, men det får inte påverka arbetet. Och finns det ingen policy på arbetsplatsen, så bör man ta tag i de bitarna också, råder Robin Öberg. Tycker man att det är svårt att ta upp problemen med en kollega som man misstänker har problem, så kan man inleda med ett kort ”omsorgssamtal”.

– Där man bara påtalar att man känner oro, men inte kan sätta fingret på vad det är och där man säger ”min dörr står öppen”. Det kan verka meningslöst, men många kan reagera och tänka: ”Åh nej, det syns! Bäst att skärpa sig”, eller; ”Skönt, jag syns! Här finns hjälp att få”.

Om det inte hjälper är nästa steg är att ha ett korrigerande samtal där man kan erbjuda hjälp. Steget därefter är mer akuta samtal, om en person exempelvis är full på jobbet, eller något har hänt som behöver hanteras omedelbart.

– Dessutom ska man ha i åtanke att om en anställd är påverkad eller bakfull på jobbet finns det ofta flera bakomliggande faktorer, det behöver inte vara en beroendesjukdom. Vi på Alna tycker att man som chef ska ha ett brett perspektiv och inte glömma allt annat som händer i människors liv.

Mer från Accent