Forskning

Vanligt med alkoholproblem på finska arbetsplatser

Facket i Finland larmar – två av tre kämpar med alkoholrelaterade problem på arbetsplatsen.

Två av tre fackligt anslutna arbetare i Finland har stött på alkoholrelaterade problem på sin arbetsplats. Det visar en färsk undersökning genomförd av Centralorganisationen för finska fackföreningar, SAK.

De vanligaste problemen som uppgavs var att anställda kom berusade till jobbet, var bakfulla, körde berusade eller hade ogiltig frånvaro på grund av alkoholkonsumtion, enligt Kari Haring, medicinsk expert på SAK.

– Vi kan inte blunda inför detta. Alkohol, och nu även andra droger, är ett problem på många arbetsplatser, säger han till Accent, och fortsätter:

– Men det är inte bara ett problem på arbetsplatser, utan visar på den skadliga användningen av alkohol generellt bland befolkningen. Vår undersökning avslöjar bara hur problemet ser ut på jobbet, säger han.

Det är inte bara ett problem på arbetsplatser, utan visar på den skadliga användningen av alkohol generellt bland befolkningen.”

Kari Haring

Nära 850 fackliga företrädare och inspektörer deltog i undersökningen. Deras svar visade att var fjärde arbetsplats har avskedat anställda för missbruksproblem, en siffra som sett likadan ut under de senaste fem åren.

Enligt Kari Haring har problemet redan gått för långt om en anställd förlorar jobbet av en sådan anledning.

– I en sådan situation har arbetsplatsen inte identifierat problemet tillräckligt tidigt så att de kunnat förhindra att det sker, säger han.

Problemen är störst inom transportsektorn. Där uppgav 76 procent att de någon gång upplevt alkoholproblem på jobbet, jämfört med 56 procent inom den privata servicesektorn.

Kari Haring menar att inga större förändringar har skett sedan den senaste undersökningen 2014. Något fler arbetsplatser har skrivit ett alkohol- och drogprogram, samt att arbetsgivare verkar något mer känsliga för missbruksproblem.

”Finland behöver en sammanhängande nationell alkohol- och missbrukspolitik.”

Kari Haring

84 procent av de fackliga representanterna uppgav att de nu vågade ta upp sådana problem med anställda, jämfört med 75 procent som gjorde det fem år tidigare.

– Det var något av en överraskning att droganvändning nu identifieras som ett större problem på många arbetsplatser. Men det är en besvikelse att de alkoholrelaterade problem inte har minskat, säger Kari Haring.

För att få bukt med problemet måste finska arbetsplatser nu investera i förebyggande behandlingar och arbetsgivare bli mer uppmärksamma, konstaterar han.

– Men fler åtgärder på arbetsplatserna är inte det enda som löser problemen, vi behöver även en sammanhängande nationell alkohol- och missbrukspolitik.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer