Ny undersökning

Alkohol bakom 1 300 cancerfall varje år

Nästan vart tredje cancerfall kan förebyggas med förändrade vanor. Att dricka mindre alkohol, eller sluta helt, skulle gynna kvinnor mest.

På uppdrag av Cancerfonden har Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, tagit fram en rapport som visar hur stor roll våra levnadsvanor spelar för risken att drabbas av cancer. Totalt skulle 28 procent av alla cancerfall kunna förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor, varav 1 277 som orsakas av alkohol.

–     Enligt våra beräkningar så får 4 500 personer cancer varje år till följd av ohälsosamma matvanor, alkoholkonsumtion, övervikt och fetma, samt fysisk inaktivitet. Det kan jämföras med att rökning orsakar drygt 6 000 cancerfall, säger Adam Fridhammar, projektledare på IHE och medförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande.

”Tittar vi enbart på bröstcancer kan 15 procent av fallen kopplas till fysisk inaktivitet, övervikt och fetma – samt alkoholkonsumtion.”

Adam Fridhammar, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Kvinnor drabbas hårdare av ohälsosamma vanor. Deras cancerdiagnoser kan kopplas till påverkbara riskfaktorer i 31 procent av fallen, jämfört med männens 25 procent. Skälet är inte att kvinnor lever mindre sunt, utan att det finns fler konstaterade samband mellan riskfaktorer och cancersjukdomar som drabbar kvinnor, som bröstcancer och olika gynekologiska cancerformer.

– Tittar vi enbart på bröstcancer kan 15 procent av fallen kopplas till fysisk inaktivitet, övervikt och fetma, samt alkoholkonsumtion. I praktiken handlar det om cirka 1 200 fall varje år som skulle kunna undvikas, säger Adam Fridhammar.

År 2018 fick 55 800 personer en cancerdiagnos. Drygt 30 olika diagnoser är kopplade till sju påverkbara faktorer. Av rapporten framgår att rökning är den faktor som orsakar flest cancerfall.

Rökningen svarar för nästan 11 procent av samtliga fall, medan solvanor svarar för 6,9 procent, kostvanor för 2,6 procent, övervikt för 2,3 procent, alkohol för 2,3 procent, infektioner för 2,1 procent och fysisk inaktivitet för 0,8 procent.

Hos kvinnor står övervikt och fetma, infektioner, alkohol, samt fysisk inaktivitet för en betydligt större del av cancerdiagnoserna än för män. Alkohol står till exempel för drygt 3,2 procent av kvinnornas cancer, men endast för 1,5 procent av männens. Dåliga kostvanor orsakar däremot fler cancerfall bland män än bland kvinnor. För rökning och solvanor hittades inga större skillnader mellan kvinnor och män.

Antal personer som insjuknat i cancer till följd av påverkbara riskfaktorer uppdelat efter riskfaktor (andel av samtliga cancerfall 2018 inom parentes). Grafik: Chiffer.

Mer från Accent