Bröstcancer

Dålig kunskap om alkohol och bröstcancer

För en majoritet av besökarna på en brittisk bröstklinik är det okänt att alkohol är en riskfaktor för bröstcancer. Detsamma gäller för hälften av personalen.

Bara en av fem kvinnor som kom till en brittisk bröstmottagning kände till att alkohol är en riskfaktor för bröstcancer. Kunskapen var något högre bland de redan drabbade patienterna på mottagningen än bland dem som bara kom för undersökning.

Kunskapen bland personalen var bättre, men inte bra. Endast varannan tillfrågad kände till risken. Det skriver Medical Xpress.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Storbritannien med över 54 000 nya fall per år. Varje år dör 11 000 människor av sjukdomen. Enligt Cancerfonden fick 7 558 kvinnor och 58 män i Sverige diagnosen bröstcancer 2016. Samma år avled 1 391 kvinnor och 13 män av sjukdomen.

Livsstilsfaktorer ligger bakom omkring en fjärdedel av fallen, med alkohol och fetma som de två största.

Alkoholkonsumtion antas stå för mellan fem och elva procent av fallen, med högre risk ju större konsumtionen är. Ändå var kunskapen bättre om att tobak och fetma ökar risken. Det kände varannan, respektive var tredje, tillfrågad besökare till.

Bland personalen identifierade 58 procent fetma som en riskfaktor, jämfört med 52 procent för alkohol. Knappt hälften, 45 procent, kunde definiera hur mycket alkohol ett glas innehåller.

Eftersom studien genomförts vid endast en klinik påpekar forskarna att den låga kunskapsnivån inte behöver gälla överallt, men de anser ändå att medvetenheten om påverkbara riskfaktorer bakom cancer behöver öka och att bröstkliniker och mammografi-enheter är en bra plattform.

Under oktober månad uppmärksammas bröstcancer genom kampanjen Rosa bandet.

Mer från Accent