Ungas drickande

7 av 10 unga män skyller tafsande på alkohol

Unga vuxna tycker fortfarande att det är manligt att kunna dricka mycket alkohol. Och 7 av 10 skyller dåligt beteende på alkohol.

”En man som inte dricker är ingen riktig karl.” Så tyckte man på 1960-talet, kanske du tänker, men den synen lever vidare också 2021. En alldeles färsk rapport från Systembolagets dotterbolag IQ visar att 70 procent av de unga vuxna, 18–34 år, anser att det är manligt att kunna dricka mycket och kunna hantera det. En majoritet anser också att alkohol används som en ursäkt för dåligt beteende.

Kvinnor dricker mindre än män, ungefär hälften så mycket. Förutom samhällets förväntningar kan en anledning vara att kvinnor behöver hålla sig nyktra för att undvika riskfyllda situationer. Hela 70 procent anser att kvinnor låter bli att dricka, eller undviker att bli berusade, av den anledningen.

– Kulturellt har det varit tillåtet för unga män att dricka mycket. Samtidigt är det ganska starka normer som kontrollerar unga kvinnors drickande. De avstår eller dricker mindre för att behålla kontrollen, säger Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, i ett pressmeddelande från IQ.

Men såväl män som kvinnor använder alkohol som en ursäkt när de beter sig illa. Det anser i varje fall 73 procent av de svarande i undersökningen. 20 procent tycker att det bara är män som gör så, medan 6 procent inte håller med alls.

De beteenden som ursäktas skiljer sig delvis mellan könen. Det absolut vanligaste för båda kvinnor och män var att man gjort bort sig och skyllde det på alkoholen. Det ansåg 83 procent att kvinnor gör, och 73 procent att män gör. 

Störst skillnad gällde att ”ha tafsat” på någon. Det skyller 71 procent av männen på alkohol, men bara 30 procent av kvinnorna. Kvinnor anser i högre grad, 80 procent, att män ursäktar tafsande med att de druckit, medan 63 procent av männen anser samma sak.

Även när det gäller våld syns en tydlig skillnad mellan könen. 56 procent av männen och 71 procent av kvinnorna svarar att det är ett beteende som män slätar över. 24 procent anser att kvinnor gör så.

– Konservativa normer lever kvar och påverkar inte minst unga kvinnor. Det är hög tid att prata om rådande alkoholnormer, dess samhällskonsekvenser och även att verkligen utmana dem. Framför allt måste vi förändra synen på alkohol som en ursäkt för dåligt beteende, säger Karin Hagman, VD på IQ, i samma pressmeddelande.

Om undersökningen: Rapporten baseras på tidigare forskning och en ny undersökning bland unga vuxna. Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av opinionsinstitutet Kantar Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 15–23 mars 2021 bland 1 047 personer, 18–34 år.

Mer från Accent