Avkriminalisering

Vänstern ensamma om att vilja avkriminalisera

Förra veckan gjorde Vänsterpartiet klart att de vill se en avkriminalisering av eget bruk av narkotika. Det är de ensamma om i riksdagen, men flera ungdomsförbund är inne på samma linje.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt gjorde i förra veckan ett utspel i narkotikapolitiken. Vänsterpartiet vill att det ska vara enklare att lämna ett drogberoende och de anser att en avkriminalisering av eget bruk skulle vara en väg.

Det stämmer väl överens med svaret Accent fick från Vänsterpartiet när vi ställde frågan till samtliga riksdagspartier i oktober: ”Vänsterpartiet anser inte att det ska vara kriminellt att vara påverkad av narkotika. Däremot anser vi att tillverkning, försäljning och innehav av större mängd än för eget bruk (en dos) av narkotika ska vara olagligt.”

De får medhåll av sitt ungdomsförbund, Ung vänster: ”Vi tror att detta är nödvändigt för att styra om polisens resurser från att jaga missbrukare till att fokusera än mer på de som faktiskt säljer droger. Idag är det många missbrukare som hamnar i fängelse eller som lagförs istället för att få hjälp vilket en avkriminalisering skulle motverka. Vi är dock tydliga med att vi inte vill se en legalisering av någon försäljning av narkotika.”

Även Centerpartiet öppnar för en lagändring, dock med förbehåll (se längre ned).

Däremot vill varken Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna eller Sverigedemokraterna avkriminalisera eget bruk.

Bland riksdagspartiernas ungdomsförbund får Vänsterpartiets förslag större gehör. Förutom Ung vänster är såväl Liberalernas ungdomsförbund, Luf, som Moderaternas ungdomsförbund, Muf, och Centerpartiets ungdomsförbund, Cuf, för en avkriminalisering. Även Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön ungdom, har i år fattat beslut om att verka för avkriminalisering, men reserverar sig för att frågan är kontroversiell internt.

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU, Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU, och Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Ungsvenskarna, vill inte avkriminalisera eget bruk.

De partier som anser att eget bruk bör avkriminaliseras anger flera olika skäl. Vänsterpartiet skriver till exempel: ”Med lagens utformning finns det en uppenbar risk att polisen lägger mer resurser på det egna bruket än på de stora bovarna och grövre narkotikabrott.”

Centerpartiet hoppas komma åt dödligheten: ”Samtidigt finns det dock flera skäl att se över omfattningen och orsakerna till narkotikadödligheten i Sverige. Vi är öppna för att se över lagstiftning som förbjuder bruk, om det är vad som krävs för att minska dödligheten.”

Även de som vill behålla dagens lagstiftning har flera skäl. Socialdemokraterna svarar: ”Vi är mot att avkriminalisera eget bruk eftersom det riskerar att leda till ökad narkotikaanvändning och underlätta för kriminella nätverk att sälja narkotika.”

Liberalerna utvecklar samma argument: ”För att narkotikaberoende ska kunna förebyggas, motverkas och behandlas så behöver hela kedjan, från produktion via langning till innehav och bruk, vara kriminaliserad. På så sätt kan langare lättare avslöjas och stoppas. Ett förbud mot bruk innebär också att polisen har större möjligheter att ingripa mot en person som är påverkad av narkotika och till exempel se till att hen kommer till en beroendemottagning.”

Inte heller Moderaterna, som förespråkar nolltolerans, vill sätta brukare i fängelse:
”Vi förespråkar nolltolerans mot användning och försäljning av narkotika. Vi vill med kraft bekämpa och straffa de som säljer narkotika samtidigt som vi erbjuder god vård och behandling till dem som fastnat i missbruk och som lider av beroendesjukdom.”

Peter Moilanen, chef för narkotikapolitiskt center, NPC, anser inte att en avkriminalisering löser problemet.

– Att avkriminalisera kan låta lockande vid en första anblick. Samtidigt måste det vägas mot att kriminaliseringen ger större möjlighet till tidig upptäckt där socialtjänsten och andras befogenheter slutar. Vad är det värt att till exempel en ung person inte fortsätter sitt narkotikaanvändande?

Han tror inte heller att en avkriminalisering skulle göra att vi kom åt narkotikadödligheten av opioider.

– Det låter osannolikt. Där behövs andra insatser som till exempel bättre behandling och en vårdkedja.

Han tycker att debatten hellre borde handla om påföljder.

– Regeringen har varit tydlig med att inte avkriminalisera, och nu borde vi lägga tid på att hitta alternativa påföljder till böter för de som vill till behandling eller få andra stödinsatser för att sluta.

Mer från Accent