Covid 19

Hetsdrickande har ökat med 41 procent bland kvinnor i USA

Alkohol-konsumtionen i USA har ökat kraftigt under pandemin. Framförallt bland kvinnor och unga.

– Kvinnors drickande förbisågs av forskningen redan före pandemin – nu är det ännu viktigare att titta närmare på, säger Michael Pollard, professor i sociologi, Rand Corporation.

Amerikaner har ökat sin alkoholkonsumtion kraftigt under pandemin. Framförallt kvinnor, som har ökat antalet perioder av intensiv-drickande – det vill säga fyra eller fler drinkar inom ett par timmar – med 41 procent. Detta enligt en ny studie från den ideella forskningsorganisationen Rand Corporation. Undersökningen genomfördes bland 1 540 vuxna under våren 2019, våren 2020, och under de tidiga månaderna av pandemin.

Michael Pollard. Foto: Foto: Diane Baldwin

Resultatet visar att den totala alkoholkonsumtionen ökat med 14 procent bland vuxna över 30 år, jämfört med samma period förra året.

Enligt Michael Pollard, som lett studien, är detta en av de första undersökningarna som visar tydligt hur konsumtionen ökat under pandemin.

– Andra studier har föreslagit att depression och ångest ökade under de första dagarna av pandemin i USA, och att många använt alkohol för att hantera dessa problem. Människor som är tvungna att hålla sig hemma kan också vara uttråkade, och drickande var en aktivitet de fortfarande kunde göra, säger han till Accent.

Alkohol kan även ge depression och ångest, vilket leder till att människor som självmedicinerar med alkohol kan hamna i en ond cirkel.

– Den här undersökningen tittar inte på detta, men i nästa steg i vår forskning vill vi undersöka motivationen för att dricka och kopplingarna mellan mentalt välbefinnande och depression, ångest, och ensamhet –  och förändringar i alkoholkonsumtionen under pandemin. Vi kommer att fortsätta följa våra respondenter i flera år framöver, säger Michael Pollard.

Det var oväntat att kvinnors drickande och de negativa konsekvenserna av deras drickande skulle öka så mycket.”

Michael Pollard, Rand Corporatin

Alkohol används ofta som ett sätt att hantera psykisk ohälsa, och forskarna tror att det är en av de främsta orsakerna till ökningen i konsumtionen av alkohol. Framförallt syns ökningen bland kvinnor och unga vuxna. Bland kvinnor var den totala ökningen av alkoholkonsumtionen 17 procent.

– Det var oväntat att kvinnors drickande och de negativa konsekvenserna av deras drickande skulle öka så mycket, säger Michael Pollard, och fortsätter.

– Tidigare har kvinnor vanligtvis rapporterat högre nivåer av psykisk nöd än män. De har också ställts inför mer arbete i hemmet under pandemin än män, och tvingats lämnat sina jobb i högre takt än män.

Michael Pollard pekar på att yngre vuxna på arbetsmarknaden kan möta större osäkerhet och nöd nu, eftersom deras arbetsmarknad och ekonomiska situation är mindre stabil under pandemin. Enligt honom är studien mycket viktig, då den visar på de långsiktiga effekterna av en pandemi och hur den påverkar individers alkoholkonsumtion.

– Vi vet att alkohol medför negativa konsekvenser för fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande, och även ökar olyckor och våld, säger han.

Det finns en rad olika negativa hälsoeffekter av alkohol som kanske inte syns på många år: cancer, leverproblem, hjärtsjukdomar och nedsatt immunsystem. Michael Pollard menar att det är viktigt att fortsätta studera konsumtionsmönstren för att se om det ökande drickandet är ett tillfälligt svar på de inledande faserna av pandemin, eller om det fortsätter på förhöjda nivåer under hela krisen.

– Generellt förbises redan kvinnors drickande, särskilt tungt drickande, av forskningen. Det fanns redan en verklig oro före pandemin, och därför framhävs betydelsen för denna forskning ytterligare nu.

Mer från Accent