Almedalen

Unga fortsätter att dricka allt mindre

Andelen alkoholkonsumenter bland Sveriges unga fortsätter att minska. Färska siffror från CAN visar att 42 procent av 15-åringarna har druckit alkohol under det senaste året.

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, har genomfört undersökningar av skolelevers drogvanor sedan början av 1970-talet – något som resulterat i världens längsta tidsserie på området.

Under ett seminarium på Almedalen presenterades preliminära siffror ur årets mätning, där man alldeles nyligen blev klar med datainsamlingen.

Årets siffror visar att andelen alkoholkonsumenter i årskurs nio nu är nere på 42 procent. Förra året var motsvarande siffra 46 procent.

– I början av 70-talet låg andelen alkoholkonsumtioner den här gruppen på omkring 90 procent. Från mitten av 80-talet till 90-talets slut låg nivån stabilt på 80 procent men efter millenieskiftet har det sjunkit rejält, säger Anna Englund, ansvarig för undersökningen på CAN.

Det vanligaste ursprunget för alkoholen som ungdomarna dricker är Systembolaget. Färre än en procent uppger att de får tag på alkohol via internet.

– Det är oftast kompisars äldre syskon som är den vanligaste källan, säger Anna Englund.

Anna Englind presenterade siffrorna under ett seminarium i Almedalen. Foto: Pierre Andersson
Anna Englund presenterade siffrorna under ett seminarium i Almedalen. Foto: Pierre Andersson

När det gäller narkotika är nivåerna relativt stabila, men visar en minskning bland pojkar i årskurs 2.

– När mätningen startade för årskurs nio på 1970-talet var det omkring 15 procent som någonsin använt narkotika. Åren efter sjönk siffrorna och i slutet av 80-talet var de nere runt historiskt låga tre procent. Från mitten av 1990-talet har de varierat mellan fem och tio procent.

I årets mätning säger fem procent av flickorna i årskurs nio att de använt narkotika någon gång. Bland pojkarna är motsvarande siffra åtta procent.

I gymnasiet är det omkring 15 procent av eleverna som någon gång använt narkotika. Den uppgång som kunde ses efter 2008 är nu borta och nivåerna för både pojkar och flickor i gymnasiet är tillbaka på samma nivåer som 2004.

Vad den minskade alkoholkonsumtionen bland unga beror på är inget som fångas av undersökningen.

– Det kan vi bara resonera kring, säger Anna Englund. Det talas om en pågående hälsotrend men också om att unga hittar helt andra sätt att umgås på med den tekniska utvecklingen. Man kan vara anonym och testa sig fram i sitt identitetsprövande och kanske inte behöver alkoholen för att bryta isen.

– En effektivare föräldrakontroll och effekter av drogförebyggande insatser riktade just till föräldrar kan också ha haft effekt.

Skärmklipp 2015-07-02 11.47.55 Skärmklipp 2015-07-02 11.48.06 Skärmklipp 2015-07-02 11.48.16 Skärmklipp 2015-07-02 11.48.26 Skärmklipp 2015-07-02 11.48.40

Mer från Accent