Serveringstillstånd

UNF polisanmäler krogar som sålt alkohol till minderåriga

Samtliga åtta krogar i Visby som UNF testade sålde alkohol till 16- och 17-åringar. Förbundet gör nu en polisanmälan. “Det är första gången vi gör en polisanmälan efter ett sådant här test, vad jag känner till”, säger Sofia Hedman, drogpolitisk sekreterare för UNF.

Det var under Almedalsveckan som Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, testade krogarna.

– Vi har börjat med ett system där vi testar krogar på olika kriterier, exempelvis om de serverar alkohol till minderåriga och om de serverar alkoholfria alternativ. Ungdomarna får blanketter som de ska fylla i efter att de har testat de olika kriterierna och så får de en lista på alla krogar så att de kan välja en att gå till, säger Sofia Hedman.

Det i särklass mest uppseendeväckande resultatet var att samtliga testade krogar serverade alkohol till de minderåriga ungdomarna. Det visade sig även vara ganska dåligt med bra alkoholfria alternativ, enligt Sofia Hedman.

Är ni förvånade över resultatet av testet?

– Ja, det är klart att det är förvånande. Vi vet inte om det beror på att man kanske har slappnat av för att det är Almedalsveckan eller om det är så här hela tiden.

Har ni planer på att göra om testet vid ett annat tillfälle?

– Ja, kanske.

Gör ni många tester av den här typen?

– Ofta är det distrikten själva som gör testerna. Det är inte så vanligt att vi gör det från nationellt håll.

Varför har ni gjort en polisanmälan den här gången?

– Vi kontaktade Region Gotland och de föreslog det – de ville gå vidare med det här. Annars är vår verksamhet inte att ha kontakt med polisen. Vi vill visa på ett strukturellt problem, inte polisanmäla enskilda krogar egentligen.

Vad hoppas ni händer nu?

– Förhoppningsvis så skärper sig krogarna på Gotland.

Vad är ert syfte med den här typen av tester?

– Vi anser att det finns väldigt dåliga verktyg för att kontrollera det här. Kommunerna själva får inte kontrollera om krogar säljer till minderåriga – de kan bara kolla om det finns minderåriga där. Vi har länge gjort tester i butiker för att se om de säljer folköl till minderåriga och det har alltid varit ganska dåliga resultat så det behövs bättre verktyg. Det är inte meningen att vi ska bedriva tillsynen på krogarna och i butikerna i Sverige.

Jenny Stadigs

Mer från Accent