Uganda

Uganda: Ny alkohollag nära

Ugandas regering har åtagit sig att bekämpa de alkoholrelaterade skadorna med evidensbaserade metoder. "Ett genombrott", säger Pierre Andersson, IOGT-NTO.

Ssubi Kiwanuka, tjänsteman vid Uganda Media Center, säger till PML Daily att regeringen har godkänt den nationella alkoholpolicyn som bland annat syftar till att öka samhällets medvetenhet om storleken på de hälso-, sociala och ekonomiska problem som uppkommer av alkohol och vilka faktorer som påverkar.

Men vad innebär det?

– Det betyder att regeringen i Uganda har antagit en ny alkoholpolicy, ett översiktsdokument som beskriver problemen med alkohol och ger förslag på hur de ska lösas, säger Pierre Andersson, policyrådgivare för alkohol och utveckling på IOGT-NTO.

Enligt PML Daily innebär den nya policyn att regeringen åtagit sig att bekämpa de alkoholrelaterade skadorna med evidensbaserade metoder: Regeringens intention är att stärka regleringen av produktion, förpackning, distribution, marknadsföring, försäljning och konsumtion av alla alkoholhaltiga drycker.

Det låter som ett skolboksexempel. Pierre Andersson är övertygad om att IOGT-NTO:s samarbetspartner Uganda Alcohol Policy Alliance, UAPA, är anledningen till att förslaget ser ut som det gör.

”De lyckades stoppa utkastet till en dålig policy 2009.”

Pierre Andersson

– De har drivit processen i cirka tio år. De lyckades stoppa utkastet till en dålig policy 2009. Den visade sig vara framtagen av alkoholindustrin.

Uganda var inte det enda land som erbjöds en färdigskriven policy av industrin.

– Samma förslag dök upp i ett tiotal länder. Våra kollegor på Forut i Norge gjorde ett jättestort jobb och lyckades visa att författaren till utkastet arbetade på alkoholproducenten SAB Miller, säger han.

Sedan dess har arbetet med att ta fram en bättre policy pågått.

– Den senaste har valsat runt sedan 2017, men nu verkar den vara i hamn.

Delvis verkar arbetet ha fått skjuts av en alkoholpolitisk konferens som arrangerades för cirka ett år sedan, delvis med stöd av IOGT-NTO.

”Då började det hända saker.”

Pierre Andersson

– Då började det hända saker. Sachets, portionsförpackningar med alkohol, förbjöds tre–fyra veckor efter konferensen.

Fortfarande återstår en del arbete.
– Nu pågår processen att koda förslaget till en lag. Sedan är det en lite komplicerad process att få igenom den hela vägen till presidenten. Det kan bli en utmaning. Det är många som har intressen både i industrin och i den småskaliga alkoholproduktionen, säger han.

”Jag har hyfsat gott hopp.”

Pierre Andersson

Pierre Andersson är ändå optimistisk.
– Jag har hyfsat gott hopp. Det är en väldigt bra signal att policyn har stort stöd. Den beskriver de skador som alkohol ger och de brister som finns i intervention och behandling. De åtgärder som föreslås följer rekommendationerna i WHO:s globala strategi och begränsar tillgänglighet och marknadsföring, skyddar underåriga, reglerar alkohol i trafiken och rekommenderar användning av prisinstrumentet.

I policyn tas också den känsliga frågan om hemtillverkning upp.

– Det är svårt eftersom det är så vanligt. Det kommer att vara tillåtet att tillverka hemma inför bröllop eller andra högtider, men då måste man ha tillstånd.

Han anser att policyn är ett genombrott.

– Jag är imponerad över UAPA och de 22 organisationer som ingår i alliansen och det tålamod de visat. Det är ett enormt arbete de lagt ner.

Mer från Accent