Drogtester

Tomelilla kritiseras av JO för drogtester

Familjenämnden i Tomelillas kommun gav en man avslag på försörjningsstöd efter att han testat positivt för droger. Nu får kommunen kritik av Justitieombudsmannen.

Nämnden förtjänar kritik för sitt agerande, skriver Justitieombudsmannen, JO, i ett uttalande. Att kräva drogtest för att få ut bistånd strider mot grundlagen enligt JO. Det rapporterar Lokaltidningen.

Mannen har ombetts lämna drogtester sedan mitten av 2016. I samband med att han skulle få en kommunal praktik 2017 testade han positivt och blev därför av med sitt försörjningsstöd under två månader.

När JO granskat familjenämndens yttrande har man dragit slutsatsen att nämnden krävt drogtester för att mannen ska kunna få ut sitt försörjningsstöd.
”Något lagstöd för att kräva drogtest finns inte utan dessa tester måste baserar på frivillighet,” skriver JO i sitt utlåtande.

Nämnden menar i sin tur att mannens avslag inte hade med drogtesterna att göra, något som JO menar motbevisas av nämndens motivering till beslutet från 2017.

Mer från Accent