Narkotika

Sverige och USA motsätter sig legalisering av narkotika

Under mötet i Wien med FN:s narkotikakommission kallade USA:s och Sveriges regeringar gemensamt till ett möte mellan länder som vill behålla FN-konventionerna om narkotikakontroll och främja folkhälsoperspektivet.

Mötet leddes av USA:s chef för den nationella narkotikakontrollmyndigheten Michael Botticelli och Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson. I mötet deltog Italien, Storbritannien, Frankrike, Österrike, Nya Zeeland och Kanada.

Enligt Michael Botticelli är USA emot legalisering av narkotika, men också ett ensidigt polisiärt angreppssätt i Kriget mot narkotikan. Han säger att USA snarare är för ett förstärkt samarbete mellan sjukvården och rättsväsendet för att säkerställa att rättssystemet hjälper missbrukare som står under myndigheters tillsyn att bli fria från sitt beroende.

Maria Larsson uttryckte Sveriges starka stöd för en balanserad och restriktiv narkotikapolitik. Hon uppmanade också regeringarna att se till att utförlig information finns tillgänglig om de skador som användningen av marijuana och annan narkotika kan ge upphov till.

Mötesdeltagarna fick också ett föredrag av chefen för NIDA (National Institute of Drug Abuse) .

Mötesdeltagarna enades om att fortsätta träffas i samband med framtida internationella möten för att diskutera hur man ska främja konventionerna, sprida information om narkotikaanvändning och hitta åtgärder som kombinerar sjukvårdens och rättsväsendets kompetens.

Mer från Accent