Svårt kunskapsprov fäller krögare

Sedan den 1 januari i år är det lag på att genomgå ett kunskapsprov om 60 frågor för att få serveringstillstånd. Provet ska visa att man som krögare har goda kunskaper om alkohollagen. Provet välkomnas av såväl branschen som av myndigheter. Men kritiker menar att provet är för svårt.

En första analys visar att endast 15 procent av de 397 personer som hittills gjort provet blev godkända vid första försöket. Först vid tredje provtillfället klarade 61 procent provet. Anders Häregård, tillståndschef i Stockholm, är kritisk.

-Frågorna är vagt formulerade och svårbegripliga, särskilt för personer med utländsk bakgrund. Bortåt 60 procent av våra kunder har inte svenska som modersmål och därför blir ett sådant här prov väldigt olyckligt. Man mäter fel saker. Man ska inte behöva bli underkänd för att man inte förstår vissa ord, säger han.

Han anser att kraven för att bli godkänd är alltför höga och att många därför underkänns.

På folkhälsoinstitutet är man medveten om problemen och väljer att följa utvecklingen och utvärdera allt eftersom. Tanken är att förbättra provet.

-Vi saknar kunskap om hur många som genomgått utbildning innan provet och vilka förberedelser som gjorts, säger Matz Larsson, chef för avdelningen för tillsyn på Statens Folkhälsoinstitut, och tillägger att fokus kommer att ligga på att ha tydliga kunskapsmål och relevanta, begripliga frågor.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent