Politik

Sprit och knark kostar skattebetalarna 43,5 miljarder varje år

Dödsfall, sjukvård och trafikolyckor. Ohälsa orsakad av alkohol och narkotika kostar samhället 43,5 miljarder varje år. Det konstaterar Statens Folkhälsoinstitut i en rapport.

Ohälsan i Sverige kostar skattebetalarna 120 miljarder kronor årligen enligt en ny sammanställning från Statens Folkhälsoinstitut, FHI.

Alkohol och narkotika är de dyraste orsakerna bakom ohälsan. Totalt kostar drogerna samhället 43,5 miljarder. Bakom siffrorna gömmer sig bland annat dödsfall, sjukvård, produktionsbortfall och kriminalitet.

– Vi ville visa hur stora kostnader det är för samhället. Förhoppningsvis blir det här en tankeställare för politikerna. Det är stora kostnader varje år och fler förebyggande åtgärder behövs, säger Anita Linell som varit projektledare för den folkhälsopolitiska rapporten.

I rapporten lägger FHI fram förslag på olika åtgärder som regeringen kan satsa på för att minska kostnaderna för ohälsan. På alkohol- och narkotikaområdet föreslår man bland annat att alkoholskatten ska höjas och alkoholreklamen begränsas och att man ska satsa pengar på att upprätthålla stödet för en restriktiv narkotikapolitik i samhället. Total föreslår man åtgärder till en kostnad av 167,7miljoner.

Joanna Wågström

 .

Så här mycket kostar supen

Alkohol totalt 20,2 miljarder.

 • Alkoholrelaterade skador och sjukdomar: 18 miljarder
 • Varav produktionsbortfall stod för ungefär hälften: 9,8 miljarder.
 • Produktionsbortfall till följd av för tidig död 3,1 miljarder, varav 2,4 miljarder berodde på sjukdomar.
 • 103 personer mördades till följd av alkoholkonsumtion och 85 personer dog på grund av rattfylleri, detta kostade 643 miljoner i produktionsbortfall.
 • Produktionsbortfall för sjukfrånvaro 6,7 miljarder.
 • Produktionsbortfall alkoholrelaterad kriminalitet 1,3 miljarder.
 • Hälso- och sjukvård 2,2 miljarder.
 • Misshandel, våldtäkt och skador till följd av rattfylleri 116 miljoner.
 • Alkoholrelaterad kriminalitet 4 miljarder.
 • Åtgärder till följd av brott 3 miljarder.
 • Polis 1,2 miljarder.
 • Straff i kriminalvården 895 miljoner.
 • Socialtjänsten insatser för vuxna 2,6 miljarder, barn och ungdomar 1,7 miljarder

* De flesta siffrorna är baserade på en rapport från 2002 och är alltså nio år gamla.

Narkotika totalt 23,3 miljarder

 • Produktionsbortfall 10 miljarder.
 • Produktionsbortfall på grund av för tidig död 6 miljarder.
 • Produktionsbortfall på grund av sjukfrånvaro 3,9 miljarder.
 • Slutenvård 387 miljoner.
 • Öppenvård 2,5 miljarder kronor.
 • Primärvård och specialiserad öppenvård 510 miljoner.
 • Öppenvård inom socialtjänsten 1,7 miljarder kronor.
 • Tandvård 300 miljoner.
 • Läkemedel mot opiatberoende exempelvis metadon 137 miljoner kronor.
 • Rättsväsendet 4,3 miljarder.
 • Socialtjänstens kostnader för bland annat behandlingshem 4,8 miljarder.
 • Övrigt 10,5 miljarder.

* Rapportens kostnader är direkta kostnader för missbruk, indirekta kostnader är inte medräknat. Den totala kostnaden för narkotika är mycket högre. Kostnaderna är beräknade på antagandet att det finns 26 000 tunga missbrukare i Sverige. Siffrorna är till största delen beräknade enligt 2008 års penningvärde.

 .

Mer från Accent