Alkoholreklam

Så anmäler du alkoholreklam

Idag är det tillåtet med alkoholreklam. Men den får inte se ut hur som helst eller rikta sig till vem som helst. Accent guidar i regeldjungeln och reder ut vart och hur du anmäler.

Alkoholindustrin satsar allt mer på reklam. Branschens investeringar, bara i Sverige, överstiger nu en miljard kronor per år. Motsvarande siffra för 2006 var strax över 200 miljoner kronor. Samtidigt är fyra av tio svenskar positiva till ett förbud mot alkoholreklam. Men i väntan på ett sådant förbud gäller granskning av den alkoholreklam som redan finns.

Enligt lagen ska alkoholreklam vara ”särskilt måttfull” och ”inte uppmana till bruk av alkohol”. Den får inte heller vara påträngande, rikta sig till barn eller ungdomar under 25 år eller uppmana till konsumtion vid olämpliga tillfällen. I rekommendationen för alkoholreklam finns specificerat vad som gäller för olika typer av medier.

Du har rätt att anmäla reklam som strider mot lagar eller rekommendationer. Du skickar din anmälan till olika ställen beroende på vilken typ av media som reklamen syns i.

Anmäl reklam i tryckt media (exempelvis tidningar och tidskrifter) och Internet – Ska du anmäla reklam som finns i tryckt media och Internet är det Konsumentverket som gäller. Enklast är att anmäla via deras särskilda anmälningsformulär.

Några saker som kan vara bra att du har koll på när du gör din anmälan:

  • Datum och tid – Skriv vilken tid och datum du såg marknadsföringen.
  • Typ av media – Vart såg du marknadsföringen? Vilken tidning eller vilken webbsida?
  • Budskap – Beskriv reklamens budskap.
  • Innehåll – Beskriv vilket företag som står bakom marknadsföringen och vad reklamen innehåller.
  • Motivera – Beskriv på vilket sätt du tycker att den här reklamen strider mot lagen. Uppmanar den exempelvis till ”bruk av alkohol” eller känns den ”påträngande”?
  • Bildbevis – Om du har möjlighet så ta en egen bild eller skärmdump av reklamen och skicka med din anmälan.

alkoholreklamtv

Anmäl alkoholreklam i radio och TV (gäller kanaler som sänder från Sverige) – I svensk TV och radio är det helt förbjudet med alkoholreklam. Om du ser eller hör alkoholreklam i exempelvis SVT, TV4 eller P3 så kan du anmäla. Anmälan görs till Myndigheten för radio och tv. Anmälan ska innehålla ungefär samma saker som en anmälan till Konsumentverket. Det är viktigt att motivera varför du tycker det är alkoholreklam och att det strider mot gällande regler. Här hittar du anmälningsformuläret.

Anmäl alkoholreklam i radio och TV (gäller kanaler som sänder från utlandet) – Vissa programföretag, exempelvis TV3, har etablerat sig i utlandet för att runda de svenska reklamreglerna. Det här trixandet är tillåtet på grund av EU-regler som säger att det är ursprungslandets regler som ska tillämpas på TV-kanalernas sändningar. Dock finns nya regler som kan tolkas som att det är mottagarlandets lag som ska gälla – IOGT-NTO försöker driva den processen i Storbritannien och till EU just nu. Men det finns ändå möjlighet att anmäla alkoholreklam som sänds i dessa kanaler. TV3 omfattas av brittiska regler och dessa säger bland annat att reklamen inte får rikta sig till den som är under 18 år. Reklamen får heller inte uppmuntra till ”omåttligt drickande”. Hela regelverket hittar du här. Själva anmälan görs till en organisation som heter ASA via det här formuläret.

Mer från Accent