Politik

Regeringen vill minska cannabisrökning bland ungdomar – satsar 48 miljoner på kommunikationskampanj

Allt fler ungdomar testar cannabis i Sverige. Nu vill regeringen vända trenden genom att satsa 48 miljoner kronor på kampanjen “Testa dina gränser”. Detta trots att kampanjen vid ett pilotprojekt i Skåne inte lyckats påverka ungdomarnas attityder till cannabis.

Cannabisrökningen ökar bland ungdomar i Sverige. Det visar bland annat CAN:s, Centralförbundet för alkohol-, och narkotikaupplysnings, årliga mätningar bland skolungdomar. I den senaste undersökningen svarade exempelvis 19 procent av killarna i årskurs två på gymnasiet att de testat cannabis, motsvarande siffra 2008 var 17 procent.

Nu vill regeringen sätta stopp för utvecklingen. Under fyra års tid, förutsatt att riksdagen säger ja, ska Statens folkhälsoinstitut, FHI, få 12 miljoner kronor årligen för att minska användandet av cannabis bland ungdomar.

Merparten av pengarna ska gå till kommunikationskampanjen “Testa dina gränser”. Kampanjen, som går ut på att stärka ungdomars negativa attityder till cannabis, prövades i Skåne under tre månader hösten 2010. Efter pilotprojektet hade ungomarnas attityder till cannabis inte  förändrats, även om kunskapen om drogen hade höjts något.

– Vi förväntade oss inte att vi skulle kunna påverka ungdomarnas attityder på så kort tid, det bekräftades också i utvärderingen, säger Lisen Sylwan, informationssamordnare på avdelningen för drogprevention och spel vid FHI.

Några faktiska beteendeförändringar – att färre ungdomar röker cannabis i Skåne – gick inte heller att se.

– Det fungerar inte riktigt så. Man förändrar inte beteenden på det sättet, säger Lisen Sylwan.

– Det var värdefullt på andra sätt. Vi kunde se vilka argument som gick bäst hem och vi kunde se hur ungdomarna reagerade. Det kommer att kännas mycket tryggare att jobba vidare med kampanjen nu när vi har det här i ryggen.

Utöver “Testa dina gränser” ska insatser för att minska tillgången och efterfrågan på cannabis genomföras.

– För att kunna minska tillgången kommer vi att involvera andra myndigheter som tullen, polisen och socialtjänsten.

Exakt hur arbetet ska läggas upp ska FHI presentera för Socialdepartementet senast den 15 september 2011. Satsningen ska utvärderas löpande under tiden den pågår.

– Tidigare var det inte socialt accepterat att röka cannabis, det har förändrats och det är det som vi vill åt, det ska inte ses som normalt att röka cannabis, säger Lisen Sylwan.

Kommer man att nå dit med “Testa dina gränser”?

– Ja delvis så hoppas jag det. Man gör inte det med en så kort insats som i Skåne. Man måste fortsätta under en längre tid och nu ska vi jobba med det här i flera år.

Varför regeringen valt att satsa på just kampanjen “Testa dina gränser” kan ingen på plats på Socialdepartementet i dag svara på. När Accent ringer får vi hänvisningen att återkomma nästa vecka istället.

Joanna Wågström

 .

Regeringens uppdrag till FHI: Uppdrag att genomföra en satsning mot cannabis under åren 2011–2014 samt utbetalning av medel.

Här kan du läsa mer om kampanjen ”Testa dina gränser”. Så som den genomfördes i Skåne 2010.

FHI:s studier av pilotprojektet i Skåne kan du läsa här: Informationsinsats om cannabis i Skåne län och Cannabis Malmö.

 .

Mer från Accent