Trafik

Polisen: Stort mörkertal för olyckor med elsparkcyklar

Än så länge är det inte olagligt att köra elsparkcyklar alkohol- eller drogpåverkad  – men i takt med att antalet olyckor ökat kan det komma att ändras.

Elsparkcyklar har blivit ett allt vanligare inslag i stadstrafiken och media har rapporterat om ett ökande antal olyckor. Idag är det inte olagligt att köra fordonen mitt i vägen, utan hjälm eller alkoholpåverkad.

– Det är helt fritt, och elsparkcyklarna är generellt ett växande problem i trafiken, säger Erling Andersson, som jobbar med trafikfrågor på Polisens nationella operativa avdelning, till Accent.

Elsparkcyklarna får köra i 20 kilometer i timmen och maxeffekten är 250 watt om allt går rätt till. Det betyder att elsparkcyklarna räknas som vanliga cyklar när det gäller trafikregler.

– Det innebär att det inte finns några promillegränser, för mig veterligen kan man inte straffbelägga cyklister. Men om man exempelvis kör på folk kan det bli en annan fråga, fast då ska det också bevisas att föraren varit oförsiktig och kört vårdslöst, säger Erling Andersson.

Men det har rapporterats om att elsparkcyklar kan komma upp i högre fart med en enkel manöver; snarare 25-35 kilometer i timmen. Och i den hastigheten räknas fordonen som mopeder säger Erling Andersson.

– Då gäller krav på hjälm och böter för rattfylleri kan utdömas. Det är ett bekymmer att elsparkcyklarna hamnar i gränslandet.

En elsparkcykel kan även bedömas som fotgängare i trafiken, om den kör i gångfart.

– Det är därför de kan köra i princip överallt, och det är verkligen ett problem, säger Erling Andersson.

Regeringen har gett Trafikverket i uppgift att utreda farorna med elsparkcyklar, men det är så nytt att bläcket knappt har torkat ännu, säger Erling Andersson, som menar att den kan innebära nya regler.

Enligt Sveriges Radio har 107 personer skadats i elsparkcykel-relaterade skador fram till mitten av juli. De allra flesta fallen gäller lindriga olyckor, exempelvis skrubbsår, men vissa är allvarligare. Efter att en dödsolycka inträffade i Helsingborg med en elsparkcykel i våras, har frågan fått ökat fokus; både i media och inom olika myndigheter. Enligt Erling Andersson kan alkohol vara en bidragande faktor till att en del skadar sig, men att olycksstatistiken är svår att bedöma.

Detta beror på att siffrorna bygger på ett informationssystem, STRADA, som endast baseras på uppgifter från två källor: polis och sjukvård. Och problemet är att elsparkcyklar faller under kategorin cyklar i informationssystemets formulär. Om inte polis eller sjukvård specifikt skriver att den skadade personen kört elsparkcykel, bedöms personen som cyklist. Det finns dock funderingar på att lägga till fler alternativ i STRADA-formuläret.

Om elsparkcyklarna i framtiden omklassificeras till mopeder, skulle nykterhetskontroller kunna bli aktuellt. Men än så länge är mycket oklart eftersom att elsparkcyklarna ökat explosionsartat på kort tid.

– Det enda vi vet är att olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt från 2017, då de började dyka upp, fram tills nu. Det finns även ett enormt mörkertal gällande hur många som skadas också, vi vet inte hur många som aldrig kontaktar polis eller sjukvård, säger Erling Andersson.

Mer från Accent