Narkotikapolitik

Oviss framtid för svensk narkotikapolitik

Under Almedalsveckan hålls minst tio seminarier med budskapet att narkotikalagstiftningen borde mjukas upp. RNS tror ändå att Sverige kommer att behålla sin restriktiva politik.

Vid seminariet Är den restriktiva narkotikapolitiken hotad frågades Per Johansson, generalsekreterare för Riksförbundet för narkotikafritt samhälle, RNS, ut av Per-Olof Svensson, chefredaktör för Blå bandet.

– På kort sikt ser jag nog inte att det finns något hot, även om en del medier ibland för fram liberaliseringstanken. Men frågar man svenska folket så står 80–90 procent bakom en restriktiv politik, säger Per Johansson.

Att Sverige har en så restriktiv syn på narkotika tror han är en reaktion på att svensk politik präglades av en liberal syn under 60- och 70-talet. I slutet av 60-talet delade man på försök ut narkotika till missbrukare.

– Och på kommunala ungdomsgårdar hade man så kallade flumrum där det var okej att röka hasch. Många av mina kompisar lärde sig att röka hasch på ungdomsgården. Dessutom fanns en tanke om att unga skulle lära sig dricka alkohol på ett naturligt sätt. Eftersom de som gick på fritidsgården var under 18 hade man lättölsbarer, säger han.

Experimentet med utdelning av narkotika gick inte så bra. Läckaget var stort och de som fick drogerna tog sig ändå inte ur kriminaliteten. Och den tillåtande attityden fick många att reagera.

– Som en motreaktion infördes begreppet ”Drogfri gård” och 1977 flyttade mellanölet in på Systembolaget. Då bröt också den restriktiva opinionen igenom, säger han.

Det gällde både alkohol och narkotika.

– Man kan inte ha en väldigt liberal alkoholpolitik och en restriktiv narkotikapolitik. Det funkar liksom inte, säger han.

Han är inte så rädd för att den amerikanska ivern att legalisera cannabis nödvändigtvis kommer att sprida sig till Sverige.

– Visserligen finns ett mjukt inflytande i form av tv-serier, filmer och musik som normaliserar cannabis. Det är troligt att det kommer att bli en legalisering i hela Nordamerika inom en snar framtid, men det börjar också komma signaler om negativa effekter. Förhoppningsvis leder det till en motreaktion, säger han.

Även om Per Johansson tror att den svenska narkotikapolitiken står fast finns också andra strömningar. Det märks i Almedalen där antalet seminarier som för fram synen att svensk narkotikalagstiftning bör mjukas upp ökat. En snabb sökning i programmet visar att åtminstone tio seminarier hålls på temat, medan åtta hålls om riskerna med cannabis eller för en restriktiv politik.

En markant skillnad jämfört med tidigare år är att det nu är en advokatfirma som står för de flesta liberala seminarierna, inte intresseorganisationer eller Piratpartiet, vilka tidigare varit ensamma på arenan. Dessutom finns ett företag med svensk agentur för amerikanska hampaprodukter på plats.

Är du inte oroad av att det kommit kommersiella intressen med i bilden?
– Det stämmer att det dykt upp nya aktörer, och det kan förstås påverka, men jag är i grunden liberal och tycker att det är bra att de här åsikterna kommer fram. Det är bra att få mothugg. Det är inte bra att känna sig för säker på sin sak, säger Per Johansson.

Mer från Accent