Alkoholindustrin

Organisationer protesterar mot samarbete med Heineken

Globala fonden har ingått partnerskap med Heineken i kampen mot hiv/aids, tuberkulos och malaria. Det har fått IOGT international att, tillsammans med två andra organisationer, skriva ett protestbrev till Globala fondens ledning.

I fredags skickade Heineken ut ett pressmeddelande som annonserade att företaget ingått ett samarbete med Globala fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria. Det fick IOGT international, Global Alcohol Policy Alliance, GAPA, och Non Communicable Diseases Alliance, NCD Alliance, att gå i taket.

– Att Globala Fonden har valt att ingå ett partnerskap med alkoholjätten Heineken är häpnadsväckande. Alkohol är ett stort hinder för hållbar utveckling och påverkar 13 av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 negativt, säger Kristina Sperkova, ordförande för IOGT-international, till Accent.

Hon påpekar att vetenskapen tydligt visar att alkohol är en stor riskfaktor för såväl HIV/AIDS som tuberkulos.

– Det betyder ju helt enkelt att alkoholindustrins arbete – att producera, sälja, marknadsföra och alkohol och att lobba mot alkoholpolitiska åtgärder – står i direkt konflikt med uppgifterna och målen som globala fonden har, säger hon.

Hon ifrågasätter hur väl beslutet förberetts.

– Det här är så galet det kan bli. Jag undrar vilken granskning de har gjort innan de ingick partnerskapet. Om globala fonden vill vara en trovärdig aktör bör de avsluta detta partnerskap omgående.

Och det är också vad IOGT, GAPA och NCD Alliance kräver i ett brev till Globala fonden som skickades i går.

– Men vi vill också att länderna som ger stora bidrag till globala fonden kräver att rutinerna ses över. Det är andra gången de ingår ett partnerskap med alkoholindustrin. Med allt vi vet, om Heineken i detta fall och om alkoholindustrin generellt, och vilka stora skadeverkningar deras produkter för med sig, bör sådana partnerskap vara omöjliga.

I brevet påpekar organisationerna att de generellt är positiva till samverkan i olika former och att de väl förstår behovet av finansiering av verksamheten, men de påpekar också alkoholens roll för spridning av såväl smittsamma som icke-smittsamma sjukdomar och att ett samarbete med alkoholindustrin skapar en intressekonflikt:

”Partnerskap med alkoholindustrin är belastat med inneboende intressekonflikter. Transnationella företag som producerar, och aggressivt marknadsför, alkohol är beroende av skadlig användning av alkohol för sin försäljning och vinst. I Sydafrika visar till exempel en ny forskningsstudie att 90% av alkoholen konsumeras på skadligt sätt, vilket får företag som Heineken att undergräva och underminera evidensbaserad alkoholpolitik och implementering, samtidigt som de utökar distributionsnät och marknadsföring för att växa i låg- och medelinkomstländer.”

För perioden 2017–2019 har Sverige bidragit med 2,5 miljarder till Globala fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria.

Mer från Accent