Öppettider på krogen i Göteborg ska utredas

Polisen i Göteborg har slagit larm om problemen runt krogar som har öppet till 05.00. Nu ska saken utredas. Forskare från Göteborgs universitet ska ta reda på om våld, skador och störningar ökar i samband med de sena öppettiderna.

– Vi ska titta på det man kan titta på; våld, olycksfall som inträffar, rattfylleri och hur omgivningen störs eller inte störs av sådant här beteende, säger Fredrik Spak som är alkoholforskare vid Göteborgs universitet.

Fredrik Spak och hans team ska med hjälp av register från polis och sjukvård se om olycksfall, våld, rattfylleri och så vidare kan sammankopplas med krogarnas öppettider. De ska även genomföra en enkät med boende i områden nära krogarna för att se om de upplever störningar.

– Vi är intresserade av det här eftersom alla åtgärder som leder till en begränsad tillgänglighet till alkohol är de som också ger bäst effekt på alkoholskador. Sedan är det allmänt intressant varför det ska vara bra att ha så alkoholliberala lagar, det har aldrig varit bra, säger Fredrik Spak.

Göteborg är den stad i Sverige som har flest krogar som har öppet till 05.00. Nya riktlinjer infördes i staden i mitten på 2010 som innebär att det har blivit lättare för krogar att få tillstånd att servera alkohol till 05:00.

Uppdraget att utreda vilka konsekvenser de sena öppettiderna eventuellt har kommer från politikerna i Göteborg. Utredningen har varit bestämd sedan riktlinjerna för krogarnas öppettider i Göteborg ändrades. Men det är först nu som studien inleds.

– För ett år sedan när vi tog riktlinjerna bestämde vi att vi skulle undersöka saken eftersom det alltid talas om att det är mellan tre och fem som det förekommer mycket våld, rattfylleri och störningar, säger ansvariga kommunalrådet Dario Espiga (S).

Någon liknande studie har inte genomförts tidigare i Sverige. De studier som gjorts i andra länder har visat på att koncentrationen av våld och andra alkoholrelaterade problem ökar kring de här utskänkningsställena.

– Det jag hoppas är att om studien visar att sena öppettider leder till mer problem så ska man inte ha öppet så länge, säger Fredrik Spak.

Just nu är forskarna i planeringsstadiet men de hoppas komma i gång så snart som möjligt. Förhoppningen är att åtminstone några resultat ska kunna presenteras till sommaren.

Joanna Wågström

Mer från Accent