Afrika

Ökad medvetenhet om hur alkohol påverkar fattigdomen i Namibia

Namibia har beslutat utrota fattigdomen fram till 2025. För att uppnå målet måste något göras åt alkoholen. Det inser allt fler.

Namibia har åtagit sig att utrota fattigdomen i landet till år 2025. Beslutet fattades vid en konferens om fattigdom och hälsa anordnad av landets socialminister. Det rapporterar All Africa.

För att lyckas höjs röster för skattehöjningar, särskilt har alkohol hamnat i blickfånget.

Konferensen öppnades av president Hage Geingob som beslutat sig för att bekämpa fattigdom och svält i Namibia. Han uppmanade såväl statliga institutioner som den privata sektorn att arbeta tillsammans för att uppnå målet.

Förutom diskussioner om jordbruksstöd och åtgärder mot ungdomsarbetslöshet yrkade delegaterna på att regeringen ska se över licensieringen av alkoholförsäljning.

Delegaterna oroas över det ökade alkoholmissbruket och tycker inte att det ska få säljas i lokala butiker med förlängt öppethållande. Alkoholen gör dessutom stora hål i hushållsekonomin för fattiga familjer, anser de. De tryckte också på att de illegala försäljningsställen som finns i många områden måste bort på grund av den negativa påverkan de har på kriminalitet och moralen hos invånarna, särskilt barn och unga.

Som ett led i ansträngningarna att utrota fattigdomen har president Hage Geingob aviserat en ”solidaritetsskatt”.

Han får mothugg av personer som anser att en sådan skatt måste gå till ett särskilt ändamål och när målsättningen för ändamålet är uppfyllt ska skatten inte tas upp längre. Det rapporterar All Africa i en annan artikel.

Michael Gaweseb, verkställande direktör i Namibias motsvarighet till Konsumentverket, tror att en sådan skatt behövs. Däremot är han skeptisk till beslutet att alla företag som gör en vinst på mer än 15 procent ska betala. Han tror att det får företag att fly landet.

– Vi måste få alla att förstå att de måste bidra. De sektorer som bidrar till ökade kostnader för vårdbudgeten, som alkohol och cigaretter, måste givetvis betala straffskatt, särskilt med tanke på den enorma ölproduktionen som bedrivs trots knappa vatten resurser, säger han.

Mer från Accent