Alkoholpolitik

OECD: Sverige borde prioritera arbetet mot införsel och smuggling

Höj alkoholskatten är OECD:s generella recept till medlemsländerna. Sverige bör satsa på att begränsa införsel och smuggling.

I går besökte Franco Sassi, generaldirektör för OECD:s avdelning för hälsa, ett seminarium anordnat av föreningen Alkoholpolitiskt forum i riksdagen. Syftet var att redogöra för slutsatserna för Sverige av OECD:s rapport om hur man begränsar alkoholens kostnader.

Rapporten, som Accent skrivit om tidigare, presenterade i våras. I den rekommenderas  medlemsländerna att ta itu med alkoholkonsumtionen för att minska de skenande kostnaderna. De åtgärder som föreslås är höjda skatter, högre priser, reglering av marknadsföringen, rådgivning till högkonsumenter och skärpning av rattfyllerilagar.

– För Sveriges del anser OECD att skatteunderlaget bör öka genom åtgärder mot smuggling och införsel. Det var något som Sassi underströk under seminariet, säger Simon Holmesson, politisk sekreterare på IOGT-NTO som var med på mötet.

Enligt Simon Holmesson ses det därför som hoppfullt att regeringen så sent som förra veckan uppdragit åt Ekobrottsmyndigheten och Tullverket att kartlägga vilka kontrollåtgärder som används och framåt se över nya kontrollåtgärder, något som också Franco Sassi fick höra under mötet.

Larry Söder (KD), ledamot i skatteutskottet, deltog också på mötet.

– Jag tar främst med mig två saker: för det första att OECD kunnat belägga att om man hanterar alkoholskatterna på ett ordnat sätt så man positiva effekter på folkhälsan och för det andra att en mer restriktiv syn på reklam också ger positiva effekter, säger han.

Vad menar du med ordnat sätt?

– Jag menar att man inte chockhöjer skatten utan tar ett steg i taget och samtidigt arbetar med kontrollåtgärder, förtydligar han. Något vi börjat med redan i vårt nuvarande budgetförslag för 2016.

Franco Sassi anser att Sverige främst ska lägga fokus på att införsel och smuggling. Håller du med om det?

– Ja, det är viktiga frågor. Framför allt är det viktigt att fortsätta göra mörkertalet synligt, som CAN i dag gör i sina monitormätningar. Här borde man kunna få till ett bättre samarbete mellan myndigheterna med nya åtgärder för att ytterligare minska smugglingen.

Franco Sassi förklarade under seminariet att alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat med drygt 16 procent sedan 1995 samtidigt som den minskar i Sydeuropa där Italien sticker ut med en drygt 40-procentig minskning. Generellt i OECD-området har drickandet varit nästintill oförändrat enligt rapporten med en genomsnittlig minskning på 2,5 procent.

– Det tycker jag var intressant. Vi får oftast höra att konsumtionen står stilla i Sverige eller till och med minskar, men om man jämför med de andra länderna är det en enorm ökning, säger Larry Söder.

Som de flesta andra blev han förvånad över att OECD, som generellt inte gillar höga skatter, kom med förslaget på höjd alkoholskatt i rapporten.

– Men jag tyckte det var väldigt intressant. Den här rapporten kan ge oss (Kristdemokraterna) råg i ryggen. Vi är ensamma om att föreslå en alkoholskattehöjning i budgeten för 2016. Det här styrker vårt förslag.

Var det fler deltagare från skatteutskottet på seminariet?

– Nej, det var bara jag.

Hur ska du sprida den här informationen till de övriga i utskottet?

– Det har jag inte hunnit fundera på, men det kommer säkert att komma tillfällen. Det är alltid bättre när en forskare än en politiker säger något.

Fotnot: OECD är en förkortning av The Organisation for Economic Co-operation and Development.

Mer från Accent