Myndigheter

Nya Folkhälsomyndigheten ska underlätta internationella samarbeten

I går slogs Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet ihop och bildade den nya Folkhälsomyndigheten. ”Det här underlättar det internationella samarbetet”, säger Johan Ingerö, presschef hos Göran Hägglund.

Nya Folkhälsomyndigheten tar även över en del arbetsuppgifter från Socialstyrelsen, och har från och med 1 januari 2014 det övergripande ansvaret för hälsofrågor på nationell nivå.

– Ute i Europa är det en ganska vanlig ordning med gemensamma myndighetsstrukturer för hälso- och smittskyddsfrågor, och eftersom vi samarbetar ganska mycket internationellt i de här frågorna underlättar det om vi också har det. Så sammanslagningen innebär att det blir effektivare: vi får mer hälsa för pengarna, helt enkelt, säger Johan Ingerö.

På vilket sätt underlättas det internationella arbetet?

– I de här frågorna är det inte sällan så att olika expertiser hakar i varandra, till exempel när det gäller narkotika och smittskydd, och då är det bättre att ha allt samlat i en myndighet.

Den nya myndigheten hanterar förutom smittskyddsfrågor och frågor kring levnadsvanor – där bland annat bruk av alkohol och narkotika ingår – även icke smittsamma sjukdomar.

– Det pågår en större myndighetsöversyn som handlar om vilka som ska göra vad, och det här är en del av det.

Folkhälsomyndigheten finns i Solna och Östersund och har runt 420 anställda, i huvudsak desamma som jobbade på de tidigare myndigheterna, enligt Johan Ingerö.

Får sammanslagningen någon konkret påverkan på alkohol- och narkotikaområdet?

– Nej, det här är mer en förändring i praktik än i politik. Vi gör om myndighetsstrukturen för att kunna bedriva det vi redan gör på ett effektivare sätt, både när det gäller kunskapsöverföring och forskning, men också när det gäller det ekonomiska.

Kommer vi se några reella positiva effekter i och med effektiviseringen?

– Vi ska inte försöka slå fast resultatet på dag två av myndighetens existens, men när saker administreras bättre blir även resultatet bättre. Och när vi jämför med andra länder så tror vi inte att det var särskilt vettigt att skilja på smittskydd och hälsofrågor eftersom det finns så många beröringspunkter.

Sammanslagningen görs inte som en besparingsåtgärd, enligt Johan Ingerö.

– Tvärtom, de har fått mer i anslag. Det handlar bara om en effektivisering, det vill säga om att få ut mer för varje krona vi stoppar in. Två myndigheter har två it-system, två ekonomisystem och så vidare, vilket innebär massa onödigt dubbelarbete när den verksamhet som bedrivs har så många beröringspunkter.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer