Alkohollagen antagen: "Hot mot folkhälsan"

Fler serveringstillstånd, oreglerad alkoholreklam på internet och föräldrar som enligt lag har rätt att bjuda sina barn på alkohol. Den nya alkohollagen klubbas igenom av riksdagen i dag. En lag som enligt IOGT-NTO är ett hot mot folkhälsan.

– Om tillgängligheten ökar dricker folk mer, fler får problem, fler barn drabbas och det blir mer våld på krogen, säger Anna Carlstedt, förbundsordförande i IOGT-NTO.

Med den nya lagen kommer antalet serveringstillstånd, enligt kommunernas alkoholhandläggare, att öka med 26 procent, eller tio nya serveringstillstånd per kommun. Det visar en undersökning som IOGT-NTO genomfört.

Tidigare har det krävts att en restaurang serverar ”lagad mat” för att få serveringstillstånd, nu ändras formuleringen till ”lagad eller på annat sätt tillredd mat”. Formuleringen har ändrats för att göra det möjligt för exempelvis sushirestauranger att servera alkohol. Men kritiker menar att allt från caféer till hamburgerestauranger kommer att kunna få serveringstillstånd till följd av lagändringen.

I dagsläget finns det nästan 11 000 restauranger och krogar i Sverige som har serveringstillstånd.

– Sverige behöver inte fler ställen som serverar alkohol. Regeringen säger att de vill minska alkoholkonsumtionen men gör helt tvärt emot. Det är näringens intressen som går före folkhälsan, säger Anna Carlstedt.

Den nya lagen ska också enligt regeringen tydligare reglera alkoholreklamen genom att samma regler för marknadsföring ska gälla oavsett vilken typ av medium man annonserar i. Men tittar man närmare på lagtexten så behandlas internet som ett undantag. I Sverige får man inte göra reklam för alkoholprodukter som är starkare än 15 volymprocent. Något som inte kommer att gälla på internet.

– Regeringen verkar ha missat flugan Internet, det finns fler sidor än bara dn.se. Det går inte att öppna en webbläsare utan att bli anfallen av senaste rödvinsboxen, säger Vidar Aronsson, ordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund i en kommentar.

Den så kallade bjudregeln, som går ut på att vuxna kan servera minderåriga en ”mindre mängd” alkohol under ”ordnade former” behålls.

– Alkohollagen är inte något som man kan sätta sig och skriva om över en kafferast, den ska gälla ett bra tag framöver och jag förstår inte hur man kan låta ett bristfälligt förslag gå igenom, kommenterar Vidar Aronsson.

Lagen väntas träda i kraft i början av 2011.

Joanna Wågström

Mer från Accent