Sprututbyten

Ny lag om sprutbyten på gång

Regeringen vill öka tillgången till sprututbyten för personer som injicerar droger. Förslaget innebär att landstingen som ensam huvudman driver verksamheten.

Regeringen föreslår också är att alla som injicerar droger och som fyllt 18 år ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. Därmed sänks den tidigare åldersgränsen från 20 till 18 år.

Regeringen menar att förslagen ska motivera till vård och förhindra smittspridning, och hänvisar till att sprututbyten ”bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt”.

I torsdags beslutade regeringen därför att skicka en remiss till lagrådet. Vilket alltså innebär att dagens kommunala veto kan försvinna. Något som IOGT-NTO som remissinstans tidigare i år kritiserat och menar är problematiskt.

– Vi menar att det innebär ett påtvingande som inte är i linje med en restriktiv narkotikapolitik. Smittskydd är en viktig insats, men den bör bedömas av berörd kommun, sade Simon Holmesson, politisk sekreterare för alkohol- och narkotikafrågor på IOGT-NTO, i en kommentar i Accent i våras.

Med sprututbyten riskerar ansvaret att endast läggas på de personer som har ett beroende, menar IOGT-NTO, som i stället efterlyser en helhetssyn.

– IOGT-NTO ser sprutbyte som något man gör i stället för att gå hela vägen och hjälpa individen att bli fri från sitt missbruk. Det är en insats som  riktar in sig på att åtgärda smittspridning, men den plockar fortfarande pengar från samma pott som används till vård och behandling, sade Simon Holmesson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2017.

Hösten 2015 besökte Accent sprutbytets mottagning i Malmö.

Mer från Accent