Sprututbyte

Kritik mot förslag om nationellt sprututbyte

Regeringen vill införa ett nationellt sprututbytesprogram från årsskiftet. IOGT-NTO säger nej till sprututbytesprogram, medan flera andra remissinstanser är positiva – utom på en punkt.

IOGT-NTO säger nej till sprutbytesprogram med hänvisning till att den påvis­ade skyddande effekten är liten, och att sprutbytesprogram inte hjälper män­niskor att bryta sitt beroende.

I dag finns sprututbytesmottagningar i sex av landets 290 kommuner, och i höstas publicerade Accent ett reportage från sprututbytesmottagningen i Malmö.

Enligt regeringens förslag ska program vara tillgängliga i hela landet och åldern för att delta ska sänkas från 20 till 18 år. Sprututbytet ska skötas av landstingen och kommunerna ska inte längre ha rätt till veto. Förslaget innebär också att man enbart ska få hjälp i det landsting där man är folkbokförd, vilket får hård kritik från en rad remissinstanser, bland annat från Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, Myndigheten för Vårdanalys, Läkarförbundet och flera universitet.

– Huvudsyftet med förslaget är ökad tillgång till vård och bättre kontakt mellan brukare och hälso- och sjukvården. Då är bosättningskravet ett hinder, det ska inte vara så att man har olika tillgång till vård och andra tjänster beroende på bostadsort eller brist på bostad, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, till Sveriges Television.

IOGT-NTO, som är en av remissinstanserna, vill se en helhetssyn i sprututbytesfrågan.

Foto: Nathalie C. Andersson
Simon Holmesson. Foto: Nathalie C. Andersson

– IOGT-NTO ser sprutbyte som något man gör i stället för att gå hela vägen och hjälpa individen att bli fri från sitt missbruk. Det är en insats som  riktar in sig på att åtgärda smittspridning, men den plockar fortfarande pengar från samma pott som används till vård och behandling, säger Simon Holmesson, politisk sekreterare för alkohol- och narkotikafrågor på IOGT-NTO.

Simon Holmesson säger att ett borttagande av det kommunala vetot är problematiskt.

– Vi menar att det innebär ett påtvingande som inte är i linje med en restriktiv narkotikapolitik. Smittskydd är en viktig insats, men den bör bedömas av berörd kommun.

IOGT-NTO är även kritiska mot förslaget om sänkt åldersgräns, som man anser strider mot LVU, lagen om vård av unga.

– Sänkt åldersgräns strider mot LVU, och möjligheten att ingripa och skydda personer under 20 år. Sänks åldersgränsen måste också LVU göras om, säger Simon Holmesson.

I IOGT-NTO:s remissvar tas även regeringens förslag om att den som dömts till straff inom frivården ska ha full tillgång till sprutor och kanyler upp:

”Här bör i stället ett mer omfattande vårdprogram tillsättas för att hjälpa personen ur ett beroende”, skriver IOGT-NTO.

Målet om ett narkotikafritt samhälle kräver överlag att staten aktivt erbjuder vård- och behandlingsplatser, och ser till att olika myndigheter samverkar, betonar IOGT-NTO:

”Med sprututbyte riskerar i stället ansvaret endast läggas på personer som har ett beroende.”

Mer från Accent