Globala fonden

Nu protesterar Sverige mot Globala fondens samarbete med Heineken

Nu sällar sig Sverige till dem som protesterar mot Globala fondens samarbete med Heineken. Sveriges ambassadör för global hälsa har framfört sitt missnöje till fonden.

Som Accent skrivit tidigare har Norge samt en rad organisationer, varav IOGT-NTO är en, protesterat mot Globala fondens nyligen ingångna samarbete med Heineken.

Globala fondens uppgift är att förebygga hiv/aids, tuberkulos och malaria. Därför anser IOGT-NTO med flera att det är olämpligt att samarbeta med ett alkoholföretag eftersom alkohol är en produkt som starkt bidrar till spridningen av dessa sjukdomar.

Nu har Pierre Andersson, policyrådgivare för alkohol och utveckling på IOGT-NTO fått svar från biståndsminister Isabella Lövin på det brev han skickade i början av februari för att påpeka det olämpliga med samarbetet.

Han är mycket nöjd med svaret han fått.

– Jag tycker det är ett tydligt och bra svar. Nu hoppas vi att Sverige verkligen tar upp frågan och ser till att det blir ett ärende på Globala fondens nästa styrelsemöte i maj, säger han.

Av svaret framgår också att Sveriges ambassadör för Global hälsa, Anders Nordström, har varit i kontakt med fondens tillförordnade chef och påtalat det olämpliga i detta partnerskap.

Isabella Lövin påpekar också att Globala fondens riktlinjer för partnerskap måste ses över.

– Det är ju helt orimligt att fonden har regler som hindrar dem från att samverka med vapen-, pornografi- och tobaksindustrin, men inte med alkoholindustrin, säger Pierre Andersson.

Sverige avser att göra gemensam sak med Norge i frågan.

Mer från Accent