Globala fonden

IOGT-NTO-rörelsen: Heineken bort från Globala fonden

Nu kräver IOGT-NTO-rörelsen, Svenska missionsrådet och Svenska FN-förbundet att samarbetet mellan Globara fonden och Heineken stoppas.

I en gemensam debattartikel på webbplatsen Biståndsdebatten.se skriver ordförandena för de tre organisationerna, Mona Örjes, Anders Malmstigen och Aleksander Gabelic att Isabella Lövin och den svenska regeringen måste agera för att få stopp på samarbetet.

”Globala fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria gör ett enormt viktigt arbete när det gäller att förebygga smittsamma sjukdomar och för att stödja uppbyggnaden av hälsosystem för de som blivit smittade”, skriver de tre ordförandena. Men de påpekar att det är anmärkningsvärt att göra arbetet tillsammans med alkoholindustrin vars produkter är tydligt kopplade till spridningen av såväl hiv/aids som tuberkulos och dessutom påverkar behandlingsresultaten negativt.

”Alkoholkonsumtion är en tydlig riskfaktor för såväl hiv/aids som för tuberkulos. En större metastudie pekar på att alkohol bidrar till ökad risk för oskyddat sex och spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar som hiv. Andra studier, bland annat en publicerad i tidskriften Alcoholism visar att behandlingsresultat kan försämras rejält om patienten dricker sig berusad regelbundet. I samband med berusningsdrickande missade närmare 15 procent av de studerade patienterna minst en dos av sin medicin. När det gäller tuberkulos publicerades så sent som i slutet av förra året en forskningsöversikt i The Lancet som visar att omkring 10 procent av alla dödsfall i tuberkulos är alkoholrelaterade,” skriver ordförandena i sin debattartikel.

De påpekar också att samarbetet ger Heineken trovärdighet och legitimitet som partner till regeringar och andra aktörer som de vill ha inflytande över.

Det var för drygt en vecka sedan som IOGT International, tillsammans med Global Alcohol Policy Alliance, GAPA, och Non Communicable Diseases Alliance, NCD Alliance skrev ett protestbrev till Globala fonden med anledning av att fonden presenterat samarbetet med Heineken i ett pressmeddelande.

I förra veckan reagerade Norge och Jon Lomøy, styrelseledamot i fonden, sa till Aftenposten att det inte är förenligt med norsk utvecklingspolitik att stötta partnerskap med ett alkoholföretag.

Som svar på en fråga från Pierre Andersson, policyrådgivare i alkohol- och utvecklingsfrågor på IOGT-NTO, på Twitter svarar Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, med anledning av brevet: ”Vi återkommer med utförligt svar på era frågor–Sverige säger likt Norge ifrån. Samarbete med alkoholindustrin underminerar det viktiga arbetet med att minska alkoholens skadeverkningar.”

Nu återstår att se om fler organisationer och medlemsnationer hakar på protesterna.

Mer från Accent