Norge

Norsk rusmedelspolitik fortsatt restriktiv

Trots att både avkriminalisering och heroinförskrivning diskuterats vill den norska regeringen behålla sin restriktiva rusmedelspolitik. Det framgår av den proposition som lades i juni.

Astrid Skretting, forskningschef på SIRUS, har gått igenom propositionen och hittar inga större överraskningar, skriver popNAD.

Största förändringen är att regeringen denna gång tar ett helhetsgrepp över rusmedelspolitiken och lägger fram en samlad strategi för alkohol, narkotika och dopning.

Den norska regeringen slår fast att politiken ska fortsätta att vara restriktiv och kommer att fokusera på fem områden, förebyggande arbete och tidiga insatser, samordning, ökad kompetens och kvalitet, att minska dödsfall av överdoser samt ”passivt drickande”. Det är ett begrepp som införs för att beskriva dem som drabbas av andras drickande.

I Norge har debatten om stängningstider varit het. Regeringen har tidigare varslat om att serveringstiderna skulle komma att ändras. Nu kommer öppettiderna även fortsättningsvis vara till längst 03.00. Kommunerna avgör själva vilka krogar som ska få servera till 03.00 och vilka som får stänga tidigare. Regeringen aviserar att de kommer att ställa hårdare krav på kommunernas tillsyn och åtgärder vid brott mot alkohollagen.

Norge har länge haft relativt många narkotikadödsfall. Det har därför diskuterats om förskrivning av heroin borde införas för dem som inte klarar substitutionsbehandling. Så långt är regeringen inte beredd att gå. Istället kommer man att utarbeta en strategi för att minska dödsfallen över en femårsperiod.

Avkriminalisering av innehav och bruk av narkotika har också diskuterats, men regeringen har beslutat att behålla förbudet. Däremot påpekas att det inte finns några hinder att döma till vård istället för straff.

Nytt är också att innehav och bruk av dopingmedel blir straffbart. En kampanj mot dopingkommer också att dras igång.

Eva Ekeroth

Mer från Accent