Folkbildning

NBV och Tollare startar samarbete i Rosengård

NBV är i särklass bland studieförbunden med många utlandsfödda i sina studiecirklar. I höst startar NBV och Tollare folkhögskola samarbete i Rosengård.

Av 57 000 unika deltagare i NBV:s studiecirklar är hälften utlandsfödda. Det visar siffror från Folkbildningsrådet, som varje år låter Statistiska Centralbyrån ta fram statistik.

– Vi står i särklass jämfört med de andra studieförbunden, säger Åke Marcusson, rektor för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

Av alla deltagare i alla de tio studieförbunden över hela landet är siffran 18 procent utlandsfödda när man räknar både studiecirklar och annan folkbildning. Annan folkbildning kan då vara förenklade studiecirklar, till exempel under ett veckoslut. Här är siffran för NBV 42 procent, en ökning från 36 procent 2016. ABF har 21 procent utlandsfödda deltagare, Vuxenskolan 11 procent. Hos det muslimska studieförbundet, Ibn Rushd (öppet för alla, men med en särskild målgrupp) är 80 procent av deltagarna utlandsfödda.

Något som bidrar till att NBV:s siffror blir så höga är att mycket verksamhet är lokalmässigt förlagd till socioekonomiskt utsatta områden. Men också att en stor del av NBV:s medarbetarkår och representanter i lokala styrelser är utlandsfödda.

– Det har varit en medveten satsning under hela 2000-talet att integrera utlandsfödda i hela NBV:s struktur. Vi tycker att vi som studieförbund har ett särskilt ansvar, inte minst ur demokratisynpunkt, säger Åke Marcusson.

NBV Skåne har byggt upp en stor studiecirkelverksamhet i stadsdelen Rosengård, i Malmö. Cirka 100 000 studietimmar genomförs årligen i Rosengård.

– Som rektor är mitt uppdrag att se till att vi håller kvalitén även i en stor verksamhet. För att få reda på hur det såg ut beställde jag en utredning av Johnny Nilsson, tidigare rektor för Studiefrämjandet, säger Åke Marcusson.

Utredningen visade att kvalitén hålls, men pekade på risker med att ett antal personer i Rosengård deltog på uppemot fem cirklar varje dag, i allt från samhällskunskap till matlagning.

– Då blir det en slags dagverksamhet. Det strider inte mot reglerna, men det är inte meningen. Det rör sig om 30-40 arbetslösa personer som borde ha en annan form av verksamhet som passar dem bättre.

NBV hörde sig för bland folkhögskolorna om någon kunde tänka sig att öppna en allmän kurs, en filial i NBV:s lokaler. Tollare, som drivs av IOGT-NTO nappade.

– De har väldigt fullt på sin skola utanför Stockholm. De har fått fler deltagarveckor, men måste öka i andra lokaler. För oss är det extra roligt att samverka med någon i nykterhetsfamiljen. Om allt går enligt planerna startar vi till hösten, säger Åke Marcusson.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer