Cannabis

Navigera rätt i cannabisdebatten

I USA släpps cannabis fritt i allt fler stater och även i Sverige höjs röster för en liberalare narkotikapolitik. FN:s generalförsamlings möte om narkotika i våras visade dock att en stor majoritet av världens länder är motståndare till legalisering. Accent reder ut vad de olika begreppen i debatten betyder.

Cannabis

Hampa är det svenska namnet på cannabis. Växten har långa fibrer som lämpar sig att göra rep av och de feta fröna uppskattas av småfåglarna på vintern. Främst varianterna cannabis sativa och cannabis indica används i berusningssyfte. Samlingsnamnet för de psykoaktiva ämnena, som ger ruseffekterna, är cannabinoider. Tetrahydrocannabinol, THC, är den mest kända.

Marijuana

Cannabisväxten kan torkas och hackas i bitar för att sedan rullas in i cigarettpapper. De torkade växtdelarna kallas marijuana. Det är numera den vanligaste formen av cannabis i Sverige. I takt med att växtförädling och odlingsmetoder utvecklats har THC-halten i marijuana ökat och drogen innehåller i dag betydligt högre nivåer än på 1970-talet.

Hasch

Hasch är sammanpressade kakor av kåda från cannabisplantan. I kådan är THC mer koncentrerat och kakorna tar mindre plats när de smugglas. Att röka hasch var länge det vanligaste sättet att använda cannabis på i Sverige, men i takt med att allt mer odling sker inom landet, och THC-halten i marijuana stigit, så har hasch blivit mindre förekommande.

Effekter

På kort sikt:
Mängden, om det sväljs eller röks, och om personen använder cannabis ofta eller sporadiskt, påverkar rusupplevelsen. Först brukar användaren känna sig avslappnad, pratig och fnittrig, för att lite senare uppfatta sig som kreativ och insiktsfull. Under cannabispåverkan försämras minnesfunktion, koncentrationsförmåga, inlärnings- och tankeförmåga. Även koordinationsförmåga och balans påverkas.

På lång sikt:
Försämringen av de kognitiva förmågorna, som påverkas under ruset, kan bli mer långvarig hos den som använder cannabis under längre tid. Långvarigt bruk av cannabis påverkar personligheten. Många upplever att de blir sega, slöa och passiva. Risken för psykiska sjukdomar ökar. Den som dagligen röker cannabis riskerar, liksom andra rökare, att drabbas av problem i luftvägarna.

Liberalisering

All ändring av politiken i mer liberal riktning, till exempel avkriminalisering av eget bruk i ett land där det är förbjudet.

Avkriminalisering

Avkriminalisering innebär att en handling inte längre är straffbar. Antingen anses den inte längre brottslig, eller så är handlingen fortfarande brottslig, men finns inte längre med i straffskalan. Att gå mot rött på övergångsställen i Sverige är ett sådant exempel – förbjudet, men inte straffbart.

Användning av narkotika och innehav för eget bruk kriminaliserades i Sverige så sent som 1988. Även tidigare var all annan hantering förbjuden; försäljning, odling, överlåtelse, innehav av stora mängder etcetera. En ändring av nuvarande lag tillbaka till den som gällde före 1988 skulle innebära en avkriminalisering.

Legalisering

Legalisering innebär att någonting som tidigare har varit olagligt blir lagligt. Det behöver inte betyda att all hantering blir laglig. Flera stater i USA gjort medicinskt bruk lagligt. En legalisering för ofta med sig någon form av reglering av vem som får använda, i vilket syfte och vem som får producera och sälja.

Medicinskt bruk

Med medicinskt bruk menar man användning av cannabis som förskrivits av läkare. Cannabis är ett effektivt preparat mot illamående och har också smärtstillande effekter. I Sverige finns bara ett cannabispreparat på marknaden: Sativex, som kan skrivas ut till patienter med MS för att lindra eventuell muskelstelhet. Det är dock inget förstahandspreparat utan används när andra preparat visat sig verkningslösa.

Rekreationellt bruk

Med rekreationellt bruk avses när cannabis används i syfte att berusa sig utan att individen styrs av beroende. I Sverige används termen främst av dem som förespråkar legalisering av cannabis. Samhällets syn har hela tiden varit att allt bruk av narkotika är missbruk.

Lagstiftning

I Sverige är det förbjudet att inneha, bruka och överlåta narkotika. Det är inte heller tillåtet att framställa narkotika avsedd för missbruk eller förvärva i syfte att överlåta den. Det är också förbjudet att anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara, sälja, förmedla kontakt mellan säljare och köpare, att främja narkotikahandel, och befatta sig med narkotika som inte är avsett för eget bruk. Om gärningen sker uppsåtligen kan en person dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Den 1 juli i år skärptes också straffen för mycket allvarliga narkotikabrott. Samtidigt införs två nya brottsrubriceringar: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov smuggling.

Källor: CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), Cannabishjälpen, Drugsmart.com, FASS, Lagen.nu med flera.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer