Narkotika

”Narkotikapolitik behöver inte vara krig eller legalisering”

På tisdag kommer ett nytt nätverk att presentera sin syn på narkotikapolitiken. De vill nyansera debatten och visa att det finns fler alternativ än krig eller legalisering.

Drug Policy Future kallar sig nätverket, som startats av bland andra norska Actis, IOGT international och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), och som anser att vi idag tvingas att göra ett falskt val mellan krig mot narkotika och legalisering. Vid mötet i Wien, som Accent tidigare presenterat, kommer nätverket på tisdag att presentera en deklaration på tio punkter för att presentera sin syn på narkotikapolitiken.

– Vi är ett informellt nätverk av ideella organisationer. Anledningen att vi startade nätverket var att fler röster behövs i debatten, säger Per Johansson, generalsekreterare på RNS som, tillsammans med bland andra Sven-Olov Carlsson, ordförande i IOGT International, sitter med i styrgruppen.

Enligt Sven-Olov Carlsson är bredden på organisationer bakom nätverket viktig.

– Hittills har 33 organisationer från 21 länder på fem kontinenter ställt sig bakom. Många av organisationerna, som IOGT international har dessutom flera organisationer som medlemmar, säger han till Accent. Det är viktigt att visa bredden på motståndet mot legalisering. Det finns en stark opinion bland vanligt folk.

Per Johansson befinner sig precis som Sven-Olov Carlsson för närvarande på mötet i Wien. Han menar att legaliseringsförespråkarna vuxit sig starka genom att sätta restriktioner mot hälsoaspekter.

– Det är helt obegripligt. När man precis fått folk att acceptera att restriktioner för alkohol behövs för att förebygga ohälsa så vinner den motsatta ståndpunkten terräng vad gäller narkotika, säger han till Accent. Här på mötet i Wien nämner de ”hälsa” så ofta de kan och sätter det alltid i motsättning mot lagstiftning.

Enligt Per Johansson har legaliseringsförespråkarna försprång.

– De har hur mycket pengar som helst och så har de Kofi Annan med sig. De uppmanar ledare världen över att fundera över om inte cannabis bör avkriminaliseras. De använder inte ordet legalisera utan talar om att reformera eller avkriminalisera, säger han.

Enligt Sven-Olov Carlsson kommer fler organisationer att inbjudas.

– De organisationer som var med från början kommer att gå ut till sina nätverk. IOGT-NTO kommer till exempel att kontaktas av IOGT international. Det är viktigt att visa att vi är många, säger han.

Nätverket sammanfattar sina ståndpunkter i sju korta punkter:

  1. Drogpolitiken ska förebygga att någon börjar använda droger.
  2. Drogpolitiken måste respektera de mänskliga rättigheterna och vara proportionerlig.
  3. Drogpolitiken ska hitta en balans mellan åtgärder för att minska efterfrågan och för att minska tillgången.
  4. Drogpolitiken ska skydda barn från droganvändning.
  5. Drogpolitiken ska säkra tillgången på hjälp, vård och rehabilitering.
  6. Drogpolitiken ska säkra möjligheten att få tillgång till droger som behövs för medicinska eller vetenskapliga syften.
  7. Drogpolitiken ska se till att medicinska och rättsliga åtgärder överensstämmer med målen att minska droganvändningen och dess konsekvenser.

Mer från Accent