Narkotika

Narkotikadöd ska kartläggas

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga narkotikadödligheten. Det skriver Gabriel Wikström i Expressen i dag.

I en debattartikel, som publicerades i Expressen i dag, skriver folkhälsominister Gabriel Wikström att regeringen vill kartlägga den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige.

– Som ministern skriver i artikeln har den svenska narkotikapolitiken en bred förankring, få unga testar droger och de flesta har en negativ attityd till narkotika. Ändå har vi en relativt hög narkotikadödlighet. Vi behöver veta vilka som dör och varför, säger Juan-Pablo Roa, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, till Accent.

Kartläggningen ska sedan utgöra underlag för förebyggande åtgärder, men vad det kan vara vill han inte spekulera i.

– Vi har en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och en ständig omvärldsbevakning, men vi vill inte föregripa Socialstyrelsens kartläggning. Det är viktigt att de förslag som sedan kommer fram är grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Juan-Pablo Roa.

I uppdraget ingår också att ta fram en modell för hur dödsfallen ska kunna följas bättre än idag.

– Vi vet vilka som dör, men inte hur och varför. Det vill vi ta reda på, säger han.

Kartläggningen ska vara färdig i slutet av februari 2016.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer